Podľa návrhou opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré včera odprezentoval premiér SR, sa od 1. októbra nebudú môcť konať na Slovensku žiadne hromadné podujatia vrátane športových. Výnimku dostanú akcie, pri ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. Takto sa k tomu vyjadril prezdient SBA Miloš Drgoň:

V prvom rade si treba uvedomiť, že v žiadnom zákone SR nie je definované, čo to presne hromadné športové podujatie je. Teda aspoň ja som nič také nikde nenašiel… V tejto súvislosti je absurdné zakazovať alebo obmedzovať niečo, čo nie je zákonom definované.

Na basketbale kluby zatiaľ dodržiavajú manuál SBA, ktorý sme na SBA spracovali a poslali už 31. augusta 2020 na schválenie na MŠVVaŠ SR aj na ÚVZ SR. Odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Snažili sme sa ho napísať tak, aby sme dodržali všetky platné nariadenia štátnych orgánov proti šíreniu koronavírusu a aby sme súčasne nezabili basketbal.

Mysleli sme, že sprísnené opatrenia z pondelka do manuálu zapracujeme. No včerajšie rozhodnutie krízového štábu o sprísnení opatrení sa do manuálu zapracovať nedá. Šport sa má zastaviť, ale ešte stále to môže zmeniť vláda SR, ktoré navrhované opatrenia nemusí schváliť.

Verím, že minimálne klubové tréningy družstiev a zápasy bez divákov napriek všetkými kategóriami budú od 1. októbra povolené.

Na stretnutí športových zväzov s hlavným hygienikom, so splnomocnencom vlády pre šport a so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ pre šport sme prezentovali náš odhad na minimálnu pomoc pre basketbalové kluby najvyšších súťaží pre sezónu 2020/21 – ak sa nebude môcť hrať aspoň s 50% divákov – na 100 000 pre družstvo SBL a 50 000 pre družstvo EXZ.

Podpora športu neprichádza. Prichádzajú len tabuľky, ktoré treba pre štátne orgány vypĺnať. Asi je to o tom, že šport je na okraji záujmu našej vlády.. alebo o tom, že vláda zatiaľ nevie, či sanovať dopady prvej vlny pandémie na šport, alebo nastaviť pomoc počas druhej vlny a do budúcnosti.

Ide o dva úplne odlišné pohľady na vec. Prvú vlnu kluby nejak prežili a preto by sme sa radšej pozerali dopredu, nie dozadu.

Som veľmi rád, že kluby pochopili, že boj o štátnu pomoc pre šport v období pandémie nevybojujú prezidenti a generálni sekretári zväzov sami. Bez extra štátnej podpory smerovanej aspoň do klubov v najvyšších súťažiach na Slovensku sa môže štát rozlúčiť s reprezentáciami v kolektívnych športoch.

Reprezentant jednoducho potrebuje hernú prax (hoci aj pred prázdnymi tribúnami) a keď ju nemá v dlhodobej súťaži, tak nebude na reprezentačné zápasy pripravený… A to vôbec nehovorím o tom, či ostane oddaný športu, ktorý nedokáže zabezpečiť živobytie pre neho a jeho rodinu.

Ako isto viete, 24 sekúnd je v basketbale jeden útok. ten prvý v zápasoch najvyšších súťaží v stredu opäť nevyužijeme, aby sme poukázali na problém pomoci športu počas pandémie. Pretože teraz sa rozhoduje o tom, či ešte vôbec bude môcť byť ďalších 24 sekúnd…