Slovenská basketbalová asociácia organizuje licenčné semináre potrebné pre vydanie licencie trénera na sezónu 2018/19. Z dôvodu zefektívnenia prenosu informácii sa SBA rozhodla rozdeliť licenčné semináre, tak ako po minulé roky, podľa zamerania na kategórie:

 

1. LICENČNÝ SEMINÁR PRE TRÉNEROV PRÍPRAVIEK, MINIBASKETBALU, MLADŠÍCH ŽIAKOV/ŽIAČOK A ŽIAKOV/ŽIAČOK

Dátum: 16. – 17. júna 2018

Miesto: Ružomberok

Na seminári budú teoretické aj praktické prednášky, budú vedené trénermi, ktorí sa zaoberajú priamo problematikou začínajúcich basketbalistov.

Vybavujú sa aj prednášajúci z Českej republiky, resp. zo zahraničia a FIBA lektor.

 

2. LICENČNÝ SEMINÁR VIII. MEDZINÁRODNÁ TRÉNERSKÁ KLINIKA BOHDANA ILJAŠKA PRE TRÉNEROV KATEGÓRIÍ STARŠÍCH ŽIAKOV/ŽIAČOK, KADETOV/KADETIEK A JUNIOROV/JUNIORIEK

Dátum: 23. – 24. júna 2018

Miesto: Ružomberok

Seminár pre trénerov týchto kategórií bude pozostávať zo 4 prednášajúcich vrátane trénerského lektora z FIBA.

 

3. LICENČNÝ SEMINÁR PRE TRÉNEROV SENIORSKÝCH KATEGÓRIÍ

Dátum: bude upresnený

Miesto: bude upresnené

V trénerskej časti bude prednášať aj tréner zo zahraničia.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Prosíme všetkých trénerov, aby si urobili čas na absolvovanie licenčného seminára pre tú kategóriu, ktorú by mali trénovať v sezóne 2018/19. Majte na pamäti, že tak, ako každý rok je jednou z podmienok vedenia družstva ako hlavný tréner alebo asistent, účasť na licenčnom seminári.

Tréneri sa môžu samozrejme zúčastniť aj ďalších seminárov.

Poplatok za licenčný seminár je 10 EUR.

Detaily k seminárom – registrácia, program, časový harmonogram a pod. doručíme všetkým trénerom v databáze minimálne 3 týždne pred začiatkom licenčného seminára.