Dňa 21.08.2018 o 13:00 hod. sa uskutočnilo vyžrebovanie nižších súťaží SBA pre hracie obdobie 2018/2019, ktoré nájdete na našej stránke a nižšie zasielame aj stručný komentár k týmto súťažiam:

www.slovakbasket.sk v sekcii: „SÚŤAŽE“ – „2018/2019“ – „Vyžrebovania“ – a ďalej podľa jednotlivých kategórií

 

Termín na prihlásenia sa do súťaží Mladších mini je do 28.09.2018.

Rozdelenie riadenia týchto súťaží:

Hracia komisia SBA – Východ ( hkvychod@slovakbasket.sk ):

2.liga – Východ; Žiaci – Stred + Východ; Žiačky – Východ; Mladší žiaci Stred + Východ; Mladšie žiačky – Východ; Starší mini Stred + Východ; Staršie mini – Východ; Mladší mini – Východ; Mladšie mini – Stred + Východ

Hracia komisia SBA – Západ ( hkzapad@slovakbasket.sk ):

2.liga – Západ; 2.liga Juniori; 2.liga Starší žiaci; Žiaci – Západ; Žiačky – Západ; Mladší žiaci Západ; Mladšie žiačky – Západ; Starší mini Západ; Staršie mini – Stred + Západ; Mladší mini – Stred + Západ; Mladšie mini – Západ

 

2.liga muži

Počet prihlásených družstiev – 15

Západ (7) – BK DSG Dunajská Streda, BK EXIT Nitra, BK Klokani Ivanka pri Dunaji, BK Lokomotíva Sereď, Iskra Partizánske, MBK AŠK Slávia Trnava, Mestský športový klub Holíč

Východ (8) – 1.BK Humenné, Basketbalový klub Prešovské kone Iskra Prešov, BK MŠK Kežmarok, BK ŠPD Rožňava, BK UVL Košice, BKM DASTET Krompachy, TJ Slávia Medik Martin, TYDAM UPJŠ Košice

Obidve skupiny sa hrajú podľa bodu 3. Vyhlásenia mužských súťaží.

Základná časť sa odohrá vo 2 skupinách Východ a Západ dvojkolovo každý s každým systémom doma-vonku po 1 zápase. V záverečnej časti je finálový turnaj (final-four) za účasti 4 družstiev (prvé dve družstvá z oboch regionálnych skupín).

Žiaci U14 – 21 družstiev

Západ (7) – BK Inter Bratislava, BK Junior Komárno, BK Pezinok, BKM SPU Nitra, MBK Karlovka Bratislava, ŠBK JUNIOR Levice, Školský ŠK B.S.C. Bratislava – MS

Stred (8) – IMC Slovakia Považská Bystrica, MBK VICTORIA Žilina „A“, MBK VICTORIA Žilina „B“, Mládežnícka basketbalová akadémie Prievidza, MŠK BK Žiar nad Hronom, Školský basketbalový klub Handlová A, Školský basketbalový klub Handlová B, ŠKP BBC Banská Bystrica

Skupina Západ a Stred sa hrajú podľa Variantu C Vyhlásenia mužských súťaží.

Súťaž sa odohrá dvojkolovo každý s každým.

 

Východ (6) – ABOVIA 96 Košice, BASKETBAL Bardejov, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, BKM Iskra Svit, RIM Basket Košice, TYDAM UPJŠ Košice

Skupina Východ sa hrá podľa Variantu B Vyhlásenia mužských súťaží.

Súťaž sa odohrá dvojkolovo každý s každým a na záver súťaže sa odohrá play-off 1-2, 3-4, 5-6.

Na záver súťaže je finálový turnaj U14 za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných skupín).

 

Žiačky U14 – 17 družstiev

Západ (9) – BK AŠK Slávia Trnava, BK Klokani Ivanka pri Dunaji, BK Slovan Bratislava, BKM Junior UKF Nitra, Piešťanské Čajočky, Széchenyi Kosárlabda Akadémia SE, ŠBK Šamorín, BK ŠKP 08 Banská Bystrica, Školský basketbalový klub Handlová – MS

Východ (8) – Basketbalová akadémia mládeže Poprad, BK Kovohuty Krompachy – MS, CBK 2005 Košice, Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o., ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, TYDAM UPJŠ Košice – MS, YOUNG ANGELS U14 Košice, ŽBK Rožňava

 

Vzhľadom k počtu prihlásených družstiev podľa územného členenia (nevyváženosť počtu družstiev v regiónoch) schválilo spoločné zasadanie Hracích komisií SBA – Východ a Západ úpravu Vyhlásenia ženských súťaží pre túto vekovú kategóriu v súlade s Hracím poriadkom SBA.

Súťaž sa odohrá v dvoch skupinách Východ a Západ. Družstvá hrajú štvorkolovo každý s každým /dva zápasy na jednom mieste v jeden termín/.

Na záver súťaže je finálový turnaj U14 za účasti 6 družstiev (postupujú prvé tri družstvá z oboch skupín).

Zápasy v skupine Západ z termínu 22.09.2018 je potrebné odohrať v náhradnom termíne, nakoľko v pôvodnom je rozhodcovský seminár – termín dohrávok do 02.03.2019. Dohody je potrebné nahlásiť príslušnej Hracej komisii. Termíny 01.05.2019 a 08.05.2019 (štátne sviatky) sú vsunuté a zápasy z týchto termínov je možné po dohode družstiev aj predohrať.

 

Mladší žiaci U13 – 19 družstiev

Západ (7) – BK Inter Bratislava, BK Lokomotíva Sereď, BKM SPU Nitra, MBK AŠK Slávia Trnava, ŠBK Fándly Sereď, ŠBK JUNIOR Levice, Školský ŠK B.S.C. Bratislava

Stred (7) – BBK Bánovce nad Bebravou, IMC Slovakia Považská Bystrica, MBK Liptovský Mikuláš, MBK VICTORIA Žilina, Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza, MŠK BK Žiar nad Hronom, Školský basketbalový klub Handlová

 

Skupina Západ a Stred sa hrajú podľa Variantu C Vyhlásenia mužských súťaží.

Súťaž sa odohrá dvojkolovo každý s každým.

 

Východ (5) – ABOVIA 96 Košice, BA Čaňa, BASKETBAL Bardejov, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, BKM Iskra Poprad

Skupina Východ sa hrá podľa Variantu B Vyhlásenia mužských súťaží.

Súťaž sa odohrá dvojkolovo každý s každým a na záver súťaže sa odohrá play-off 1-2, 3-4, 5-6.

Na záver súťaže je finálový turnaj U13 za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných skupín).

 

Mladšie žiačky U13 – 17 družstiev

Západ (9) – BK AŠK Slávia Trnava, BK Lokomotíva Sereď, BK Slovan Bratislava, BK ŠKP 08 Banská Bystrica, BKM Žilina – Závodie, MBK Stará Turá, Piešťanské Čajočky, ŠBK Šamorín A, ŠBK Šamorín B,

Východ (8) – BA Čaňa, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, BKM Bardejov, Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o., ŠKBD Spišská Nová Ves, YOUNG ANGELS „BLUE“ Košice, YOUNG ANGELS „YELLOW“ Košice, ŽBK Rožňava

 

Vzhľadom k počtu prihlásených družstiev podľa územného členenia (nevyváženosť počtu družstiev v regiónoch) schválilo spoločné zasadanie Hracích komisií SBA – Východ a Západ úpravu Vyhlásenia ženských súťaží pre túto vekovú kategóriu v súlade s Hracím poriadkom SBA.

Súťaž sa odohrá v dvoch skupinách Východ a Západ. Družstvá hrajú štvorkolovo každý s každým /dva zápasy na jednom mieste v jeden termín/.

Na záver súťaže je finálový turnaj U14 za účasti 6 družstiev (postupujú prvé tri družstvá z oboch skupín).

Zápasy v skupine Západ z termínu 22.12.2018 je možné odohrať v náhradnom termíne, predvianočné obdobie – termín dohrávok do 02.03.2019. Dohody je potrebné nahlásiť príslušnej Hracej komisii. Termíny 01.05.2019 a 08.05.2019 (štátne sviatky) sú vsunuté a zápasy z týchto termínov je možné po dohode družstiev aj predohrať.

 

Starší mini U12 – 20 družstiev

Západ (9)

A (5): BK Gabko Senec (4), BK Inter Bratislava (1), BK Junior Komárno (N), ŠBK Fándly Sereď (5), ŠBK JUNIOR Levice (8)

B (4): BKM SPU Nitra (7), MBK AŠK Slávia Trnava (6), MBK Karlovka Bratislava (3), Školský ŠK B.S.C. Bratislava (2)

Skupina Západ sa hrá podľa Variantu D Vyhlásenia mužských súťaží.

Družstvá sa rozdelia na 2 skupiny (podľa umiestnenia v predchádzajúcej sezóne v nižšej kategórii – čísla za BK), kde hrá každý s každým dvojkolovo a nasleduje nadstavba /pričom vo výkonnostne vyššej skupine sú vždy 4 družstvá/ opäť dvojkolovo každý s každým /spodná početnejšia skupina si berie výsledky vzájomných zápasov so sebou, tieto družstvá už vzájomné zápasy v nadstavbe nehrajú, do vrchnej skupiny nadstavby sa nezapočítavajú zápasy zo základnej skupiny/.

 

Stred (5) – BK ZŠ Zvolen, MBK VICTORIA Žilina, Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza, MŠK BK Žiar nad Hronom, Školský basketbalový klub Handlová

Východ (6) – 1.BK Michalovce, ABOVIA 96 Košice, BA Čaňa, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, BKM Iskra Poprad, RIM Basket Košice

Skupina Stred a Východ sa hrá podľa Variantu B Vyhlásenia mužských súťaží.

Súťaž sa odohrá dvojkolovo každý s každým a na záver súťaže sa odohrá play-off 1-2, 3-4, 5-6.

Na záver súťaže je finálový turnaj U13 za účasti 6 družstiev (prvé 2 družstvá z 3 oblastných skupín).

 

Staršie mini U12 – 20 družstiev

Západ (10) – BK AŠK Slávia Trnava, BK Klokani Ivanka pri Dunaji, BK Lokomotíva Sereď, BK Slovan Bratislava, BKM Junior UKF Nitra, BKM Petržalka – Five Stars, MBK Stará Turá, Piešťanské Čajočky, Széchenyi Kosárlabda Akadémia SE, ŠBK Šamorín

Východ (10) – AKAPO Lučenec, BK ŠKP 08 Banská Bystrica, BK ZŠ Zvolen, Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o., Basketbalová akadémia mládeže Poprad, BK Kovohuty Krompachy, CBK 2007 Košice, ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, YOUNG ANGELS „BLUE“ Košice, YOUNG ANGELS „YELLOW“ Košice

 

Vzhľadom k zaslaniu pripomienok zo strany klubov k predloženému návrhu súťaže rozhodlo spoločné zasadanie Hracích komisií SBA – Východ a Západ o predložení aj iného návrhu tejto súťaže.

Uvedené bude zaslané na odsúhlasenie prihláseným družstvám neskôr.

 

Slovenský pohár muži – 11 družstiev

SBL (9) – BC Prievidza, BK Inter Bratislava, BK LEVICKÍ PATRIOTI, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, BKM Lučenec, Iskra Svit, MBK Handlová, MBK Rieker COM-therm Komárno, PP & TV Raj Žilina

2.liga muži (2) – BK DSG Dunajská Streda, Mestský športový klub Holíč

 

V súlade s Vyhlásením mužských súťaží odohrajú 2 zápasy doma-vonku 2.ligové družstvá o 1 postupové miesto na final-eight: Dunajská Streda – Holíč dňa 27.10.2018 + Holíč – Dunajská Streda dňa 24.11.2018

 

Slovenský pohár ženy – 4 družstvá

Extraliga ženy (4) – Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o., Piešťanské Čajky, ŠBK Šamorín, YOUNG ANGELS Košice

 

V súlade s Vyhlásením ženských súťaží a na základe počtu prihlásených družstiev odporúčame odohrať SP žien na turnaji nasledovne: 1.deň zápasy 1-4 + 2-3 a 2.deň zápasy o 3. a 1.miesto (čísla 1-4 budú pridelené po polovici základnej časti Extraligy žien).

 

2.ligy Juniori U19 – 4 družstvá

BK MŠK Kežmarok, GABBO Senec, Iskra Partizánske, Školský ŠK B.S.C. Bratislava

2.ligy Kadeti U19 – 2 družstvá

BK Lokomotíva Sereď, BKM Dolný Kubín

 

Návrh tejto súťaže bol zaslaný prihláseným družstvám k pripomienkovaniu. Čakáme na vyhodnotenie odpovedí.

 

Prihlášky do 28.09.2018:

Mladší mini U11 – 13 družstiev

Západ (6) – BK Inter Bratislava, BKM SPU Nitra, MBK AŠK Slávia Trnava, ŠBK Fándly Sereď, ŠBK JUNIOR Levice, Školský ŠK B.S.C. Bratislava

Stred (4) – AKAPO Lučenec, IMC Slovakia Považská Bystrica, MBK VICTORIA Žilina, Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza

Východ (3) – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, ŠBK GALAXY Košice „orange“, ŠBK GALAXY Košice „yellow“

 

Mladšie mini U11 – 8 družstiev

Západ (3) – BK Klokani Ivanka pri Dunaji, MBK Stará Turá, ŠBK Šamorín

Stred (2) – BK ŠKP 08 Banská Bystrica, BKM Žilina-Závodie

Východ (3) – BKM Bardejov, CBK 2008 Košice, Školský športový klub BASKET Stará Ľubovňa