Extraligoví  rozhodcovia, tréneri a manažéri klubov absolvovali počas uplynulej nedele v Martine každoročný odborný seminár. Na premietaných videoklipoch si pozreli niektoré kritické herné situácie, ako napríklad pohyblivá clona, nešportová chyba alebo aj správanie sa trénerov a hráčov na lavičkách a zjednotili sa na tom, ako sa budú tieto kritické situácie posudzovať.

„V prvom rade ma potešila vysoká účasť trénerov z SBL. Práve takéto stretnutia nám totiž pomáhajú zladiť sa v pohľadoch na sporné situácie,“povedal predseda Komisie rozhodcov Boris Gabara a dodal: Vďaka seminárom so živou diskusiou sa zvyšuje kvalita hry aj rozhodovania, a preto verím, že v budúcnosti sa medzi nás pridá aj väčší počet trénerov zo ženskej zložky.“

Zástupca generálneho sekretára SBA Martin Višváder na margo semináru v Martine poznamenal: Snažíme sa vytvárať platformu na vylepšovanie komunikácie medzi trénermi a rozhodcami. Teší ma, že uplynulý víkend sa niesol vo výbornej pracovnej atmosfére. Verím, že živá a priateľská diskusia sa premietne v atmosfére zápasov ďalšej časti sezóny.“