Nových laureátov spoznáme naživo!

Pred rokom celosvetová pandémia koronavírusu zabránila Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA) vyhlásiť výsledky svojej tradičnej ankety Basketbalista roka (vtedy za rok 2020) na slávnostnom podujatí. Najlepších v rôznych kategóriách, pričom medzi mužmi triumfoval Vladimír Brodziansky a medzi ženami Barbora Bálintová, vyhlásila SBA vo februári 2021 iba „elektronicky“, teda prostredníctvom internetovej a „mediálnej“ siete.

Tento rok je už, našťastie, iný! V nedeľu 19. júna 2022 podvečer vyhlási SBA v bratislavskej Jurkovičovej teplárni výsledky ankety za rok 2021, zrejme aj s účasťou takmer všetkých najlepších v jednotlivých kategóriách.

A po ročnej pauze otvorí SBA aj dvere Siene slávy slovenského basketbalu pre jej štyroch nových členov. Pri tejto príležitosti si môžeme pripomenúť, že Sieň slávy slovenského basketbalu má už 23 členov (laureátov), konkrétne 13 mužov a 10 žien.

Takto vyzerá jej stručná história:

PRVÍ ČLENOVIA PRIJATÍ 14. FEBRUÁRA 2015: Miloš BOBOCKÝ (odvtedy už zosnulý), Boris LUKÁŠIK, Miroslav REHÁK.

DRUHÁ SLÁVNOSŤ 31. JANUÁRA 2016: in memoriam Gustáv HERRMANN, Ján HLUCHÝ a Josef KŘEPELA; osobne uvedené Helena ZVOLENSKÁ (medzitým už zomrela), Zora STARŠIA-HALUZICKÁ a Nataša LICHNEROVÁ-DEKANOVÁ.

TRETIE „OTVORENIE BRÁNY“ TEJTO SIENE 19. FEBRUÁRA 2017: Stanislav KROPILÁK, Božena MIKLOŠOVIČOVÁ-ŠTRBÁKOVÁ, in memoriam Peter RAJNIAK a Eva POLATSEKOVÁ-PETROVIČOVÁ.

ČLENOVIA PRIJATÍ 12. FEBRUÁRA 2018: Natália HEJKOVÁ, Ľudmila PĚČOVÁ-CHMELÍKOVÁ, in memoriam Dušan LUKÁŠIK.

OSOBNOSTI UVEDENÉ 14. FEBRUÁRA 2019: Ľubomír KOTLEBA, in memoriam Antonína NOVÁKOVÁ-ZÁCHVĚJOVÁ a Kuro (Kurt) UBERAL.

DOTERAZ NAJNOVŠÍ LAUREÁTI OD 16. FEBRUÁRA 2020: in memoriam Valéria TYROLOVÁ, osobne prítomní GUSTÁV HRAŠKA, YVETTA PAULOVIČOVÁ-POLLÁKOVÁ a Tibor VASIĽKO.