V sezóne 2020/2021 prihlásilo 63 klubov do súťaží organizovaných SBA 288 družstiev do 23 rokov. To je nárast oproti minulej sezóne o 34 družstiev, čo môže predstavovať až 300 nových mládežníckych basketbalistov a basketbalistiek, ktorí sa predstavia v súťažiach SBA. Vzhľadom na korona krízu je to výborné číslo.

“Chcem veriť, že k nárastu záujmu o registrovanie sa do oficiálnych súťaží SBA prispeli aj zavedené pravidlá rozdelenia dotácii do klubovej mládeže a opatrenia, ktorými sme znížili licenčné a členské poplatky na tak nízke čísla, aké sme len mohli. Trúfam si povedať, že sme jeden z mála kolektívnych športov, ktorý vykazuje v období korona krízy rast členskej základne” nechal sa počuť Miloš Drgoň.
“V tejto súvislosti nás mrzí, že lex korona novela zákona o športe zmrazila príspevok štátu pre jednotlivé športové zväzy a do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu pre rok 2021 sa berú údaje o členskej základni opäť z roku 2019. V budúcnosti by sme však aj na základe tohto nárastu členskej základne mali obdržať do basketbalu vyššiu štátnu dotáciu” dodal prezident SBA.

“Nárast počtu družtiev je skvelý, už len ostáva dúfať aby sme všetci ostali zdraví a mohli sme odohrať čo najviac zápasov, aj keď momentálne bez podpory divákov a rodičov.” Reagoval Andrej Kuffa.