Vážené basketbalové kluby,

HK SBA – C vyhlasuje výberové konanie na usporiadanie finálových turnajov Slovenského pohára mužov a Slovenského pohára žien.

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna

Vec : Výberové konanie na usporiadanie záverečného turnaja Slovenského

          pohára mužov  

V súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2017/2018 vyhlasuje HK SBA – sekcia centrálna výberové konanie na usporiadanie záverečného turnaja Slovenského pohára mužov.

Termín :                15. – 17. 02. 2018

Počet družstiev :  8

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. faxové spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia
 • zabezpečenie cien, upomienkových darčekov, občerstvenia…
 • zabezpečenie propagácie
 • zabezpečenie live štatistík a live vysielania (štandard zápasov SBL)
 • finančné zabezpečenie podujatia – úhrada nákladov rozhodcov, technického komisára, /príp. úhrada stravy a ubytovania pre družstvá/
 • prípadné iné návrhy organizátora

Účastníci turnaja :

Prvých 6 družstiev zo súťaže SBL – Extraligy mužov po ukončení polovici základnej časti súťaže (termín 13.12.2017) + 7. organizátor záverečného turnaja, 8. postupujúce družstvo z kvalifikácie.

Družstvá budú nasadené v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2017/2018 (viď čísla pred družstvami 1 – 8). V prípade, že bude organizátor záverečného turnaja final-eight medzi prvými 7 družstvami súťaže Extraligy mužov – SBL, tak mu prináleží číslo, ako bude umiestnený po polovici základnej časti súťaže. Inak mu zostáva číslo 7.

Systém turnaja :

 1. 02. 2018 štvrťfinálové zápasy:
 2. (1) –  (8)
 3. (2) –  (7)
 4. (3) –  (6)
 5. (4) –  (5)
 1. 02. 2018 semifinálové zápasy:
 2. víťaz 1. –  víťaz 4.
 3. víťaz 2.  –  víťaz 3.
 1. 02. 2016 finálový zápas:
 2. víťaz 5. – víťaz 6.

Družstvá sa dohodnú po každom odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň.

Organizátor má právo výberu hracieho času pre domáce družstvo, ak je účastníkom turnaja.

Pri stanovení hracieho času štvrťfinálových zápasov môže organizátor na základe požiadavky konkrétneho družstva zobrať do úvahy vzdialenosť od miesta konania finálového turnaja.

SBA zabezpečí :

 • poháre pre prvé 2 družstvá

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie turnaja :

                                                 29.09.2017 do 14:00 hod.

Prihlášky a projekty je potrebné zaslať na adresu HK SBA – C poštou, príp. e-mailom. Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA – C.

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna

Vec : Výberové konanie na usporiadanie záverečného turnaja Slovenského

          pohára žien  

V súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2017/2018 vyhlasuje HK SBA – sekcia centrálna výberové konanie na usporiadanie záverečného turnaja Slovenského pohára žien.

Termín :                19. – 21. 01. 2018

Počet družstiev :  6

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel. spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia
 • zabezpečenie cien, upomienkových darčekov, občerstvenia…
 • zabezpečenie propagácie
 • zabezpečenie live štatistík a live vysielania (štandard Extraligy žien)
 • finančné zabezpečenie podujatia – úhrada nákladov rozhodcov, technického komisára, /príp. úhrada stravy a ubytovania pre družstvá/
 • prípadné iné návrhy organizátora

Účastníci turnaja :

Prvé 4 družstvá zo súťaže Extraligy žien po ukončení polovici základnej časti súťaže (termín 04.11.2017 + dohrávka zápasu č.7. BAM Poprad – Piešťanské Čajky z 3.12.2017) + 2 postupujúce družstvá z kvalifikácie. Nakoľko sa družstvá BK Slovan Bratislava a BAM Poprad neprihlásili do súťaže, bude posunuté poradie družstiev v tabuľke z tejto súťaže.

Družstvá sú nasadené v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2017/2018.

Rozpis kvalifikačných zápasov:

13.12.2017

MBK Stará Turá                                 –  6.družstvo z Extraligy

YOUNG ANGELS „Yellow“ Košice  –  5.družstvo z Extraligy

20.12.2017

6.družstvo z Extraligy         –  MBK Stará Turá

5.družstvo z Extraligy         –  YOUNG ANGELS „Yellow“ Košice

Systém turnaja :

19.01.2018  piatok

č.1.  (3)          – (6)

č.2.  (4)          – (5)

20.01.2018  sobota

semifinále

č.3. (1)           – (4/5)

č.4. (2)           – (3/6)

21.01.2018  nedeľa

Finále

č.5. (1) – (4/5)  // (2) – (3/6)

Družstvá sa dohodnú po každom odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň.

SBA zabezpečí :

 • poháre pre prvé 2 družstvá

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie turnaja :

                                                 30.09.2017 do 14:00 hod.

Prihlášky a projekty je potrebné zaslať na adresu HK SBA – C poštou, príp. e-mailom. Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA – C.