Na základe uznesenia Výkonného výboru SBA zo dňa 21. 8. 2019 Slovenská basketbalová asociácia vyhlasuje výberové konanie na trénerov reprezentačných družstiev SBA.

Kompletné znenie Výberového konania nájdete na tu.