V súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA pre h.o. 2017/2018 vyhlasuje VV SBA konkurz na usporiadanie final-four 2.ligy mužov, ktoré sa uskutoční v termíne 05.-06.05.2018.

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia M – SR musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. e-mailové spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej a spoločenskej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • prípadné iné návrhy organizátora
 • informácia o prípadnom vysielaní cez live štatistiky a live streamu

Systém final-four :

Turnaj za účasti 4 družstiev (prvé dve družstvá z oboch regionálnych skupín 2.ligy mužov).

Hrací systém :  05.05.2018    víťaz skupiny Západ – 2.družstvo zo skupiny Východ

                                                      víťaz skupiny Východ – 2.družstvo zo skupiny Západ

                            06.05.2018   o 3.miesto porazené družstvá zo semifinále

                                                     o 1.miesto víťazné družstvá zo semifinále

Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť :

 • náklady pre rozhodcov (v prípade potreby iba ubytovanie),
 • náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ)
 • ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena usporiadateľom…)
 • vstup na všetky podujatia je voľný.

Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava…).

SBA zabezpečí :

 • náklady pre rozhodcov (odmena, stravné, cestovné okrem ubytovania)
 • poháre pre družstvá

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie finálových turnajov M – SR je do 10.04.2018.

Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA – C iba e-mailom: hksba@slovakbasket.sk

V prípade viacerých záujemcov o usporiadanie final-four budú rozhodovať najmä tieto kritériá:

Cena (strava, ubytovanie), celková kvalita podmienok a zabezpečenie live prenosu (živé vysielanie, prípadne štatistika).