V prílohe tohto listu Vám zasielame hlasovacie lístky o Najlepšieho slovenského basketbalistu/basketbalistku za rok 2019, najúspešnejšieho trénera v kategórii seniorov a mládeže za rok 2019, Talent roka za rok 2019 v kategórii chlapcov a dievčat do 20 rokov (ročník narodenia 2000 a mladší).

Hlasovať môžu  všetky BK, zástupcovia médií, tréneri a členovia VV SBA. Každý BK, príp. osoba, zasiela hodnotenie iba jedenkrát.

Všetci, ktorí dostanú hlasovacie lístky, ich po vyplnení môžu zaslať poštou na adresu:

SBA – Anketa

Trnavská cesta 37

831 04 Bratislava

alebo e-mailom na: sekretariat@slovakbasket.sk

najneskôr do 20. 01. 2020.

Nie je potrebné vypĺňať všetky kolónky hlasovacieho lístka.

Anketové lístky nájdete a zoznam kandidátov nájdete tu.