Vážené basketbalové kluby,

na základe rozhodnutia VV SBA vám týmto oznamujeme a zasielame Vyhlásenie súťaží SBA pre h.o. 2018/2019.

Uvedené Vyhlásenie súťaží SBA pre h.o. 2018/2019 a ďalšie materiály nájdete aj na našej stránke www.slovakbasket.sk , link: https://old.slovakbasket.sk/page.php?id=30

1./ Prehľad podmienok pre zaradenie družstiev do súťaží SBA 2018 – 2019

Upozorňujeme, že prihlášky do súťaží SBA sa riešia už len cez informačný systém – ISSBA, prostredníctvom klubových manažérov – KM. Z technických príčin bude toto možné až po 25.06.2018, budeme vás ešte o uvedenom informovať.

Zároveň upozorňujeme družstvá najvyšších súťaží – Extraligy žien a SBL na povinnosť predloženia čestného vyhlásenia, že BK nemá záväzky po lehote splatnosti voči členom SBA, hráčom, trénerom, SBA a iným členom SBA, FIBA, vrátane rozhodnutí AK SBA, HK SBA a FIBA z predchádzajúcich hracích období.

2./ Vyhlásenie mužských súťaží SBA 2018 – 2019

3./ Vyhlásenie ženských súťaží SBA 2018 – 2019

4./ Pravidlá pre minikategórie a 3×3 a žiacke kategórie 2018 – 2019

Žiadame týmto všetky BK, ktoré majú záujem štartovať v medzinárodných súťažiach FIBA, EEWBL, CEWL, EGBL, EYBL, príp. iné, aby nás obratom informovali o prihlásení sa na naše e-mailové adresy:

sutaze@slovakbasket.sk + sba@slovakbasket.sk

K dnešnému dátumu evidujeme:

  • EUROCUP /termín prihlášok uzatvorený/: MBK Ružomberok
  • BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE /termín prihlášok otvorený/: BK Levickí Patrioti
  • CEWL /termín prihlášok do 31.07.2018/: YOUNG ANGELS Košice, Piešťanské Čajky

Všetky 3 hore uvedené súťaže sa riešia cez medzinárodný úsek SBA

Dôležité dokumenty k sezóne 2018/2019:

Autor: Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA

Foto: Vladimír Králik