Súhrn zásadnejších zmien:

1.) v článku 16-10 vypadlo, že musí ísť o hráča vo vzduchu, keď sa posudzuje dopichnutie, ak je na hodinách hry alebo hodinách hodu na kôš 0.2 alebo 0.1 sekundy
2.) zranený hráč nesmie byť v zápise o stretnutí (články 7-3 a 7-4)
3.) v časti TCH sú nové články 36-36 a 36-37. Vypadli články 36-3, 36-4 a 36-21
4.) v časti UF (úmyselné fauly) sú nové články 37-13 až 37-15
5.) niekoľko zmien je v IRS

Pravidlá basketbalu