Vážené basketbalové kluby,

už zajtra o 13:00 hod. sa uskutoční vyžrebovanie nižších ženských a mužských súťaží SBA 2017/2018:

 

Slovenský pohár muži

2.liga muži – 2 skupiny Východ a Západ

2.liga Juniori – spoločná súťaž 2.liga Juniori + 2.liga Kadeti (hrá sa 3-kolovo po jednom zápase)

2.liga Starší žiaci – spoločná súťaž 2.liga Starší žiaci + Žiaci-Západ, ktorí sa prihlásili mimo súťaž (hrá sa 4-kolovo)

Žiaci – 3 skupiny Východ, Stred, Západ

Mladší žiaci – 3 skupiny Východ, Stred, Západ

Starší mini – 3 skupiny Východ, Stred, Západ

Slovenský pohár ženy

Žiačky – 2 skupiny Východ a Západ

Mladšie žiačky – 2 skupiny Východ a Západ

Staršie mini – 2 skupiny Východ a Západ

Všetky podklady sme už zaslali e-mailom na jednotlivé BK. V prípade záujmu o zaslanie nám napíšte na: j.panak@slovakbasket.sk

 

Pozorne si pozrite podklady. Termíny sú v súlade s Vyhlásením mužských a ženských súťaží SBA 2017/2018 vrátane ich príloh.

 

Súťaž 2.ligy Juniorov a Kadetov sme spojili na základe telefonátov s príslušnými klubmi a navrhli hrať po 1 zápase trojkolovo, 2 zápasy po sebe v tejto kategórii je veľa po skúsenostiach z minulej sezóny. Termíny sú mimo 1.ligy Kadetov pre možnosť pendlovania.

 

Súťaž 2.ligy Starších žiakov je spojená na základe telefonátov s príslušnými klubmi, termíny sú zhodné so Žiakmi, aby mohli pendlovať najmä hráči Pezinku, ostatní sa dohodnú bez problémov.

 

Dôležité upozornenie smeruje najmä k úprave systému súťaží Mladších žiačok a Starších mini oproti pôvodnému Vyhláseniu súťaží.

V súlade s čl.2.6. Hracieho poriadku SBA:

V odôvodnených prípadoch je HK oprávnená upraviť rozpis súťaže /úprava termínovej listiny, spôsob nasadenia družstiev, zmena systému žrebovania/. Spravidla HK používa definovaný rozpis /žrebovací kľúč, Bergerove tabuľky a pod./, HK sa však v záujme efektívneho priebehu súťaže a jej atraktivity môže od systému odchýliť.

Zmeny a úpravy sú v kompetencii HK SBA – Západ a HK SBA – Východ.

K uvedenej úprave sme pristúpili po dlhšej úvahe najmä k väčšiemu počtu prihlásených družstiev v týchto kategóriách a rozdielneho počtu družstiev v jednotlivých regiónoch. Takýto systém hrania vo dvoch skupinách umožní hranie s viacerými súpermi počas celej súťaže. Postup na M-SR vo všetkých troch súťažiach (Žiačky, Mladšie žiačky, Staršie mini) je v pomere 3 – 3, t.j. 3 družstvá z Východu a 3 družstvá zo Západu.

 

Zoznam prihlásených družstiev – aktuálny stav nájdete na našej stránke v článku,

link: https://old.slovakbasket.sk/aktuality/prehlad-prihlasenych-druzstiev-do-nizsich-sutazi-sba-20172018/

 

HK SBA – Východ, HK SBA – Západ