Počas uplynulého víkendu sa v martinskom hoteli Victoria uskutočnila každoročná riadna konferencia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Hlavnou témou stretnutia basketbalových funkcionárov bol zákon o športe, no na program sa dostali aj iné témy.

Hlavnou náplňou bolo hodnotenie výročnej správy, ktoré vyplýva zo zákona o športe. V ňom bol skonštatované pozitívne smerovanie fungovania Slovenskej basketbalovej asociácie. Dlhodobé záväzky sú už vysporiadané, rozpočet má stúpajúcu tendenciu.

Kladné hodnotenie mal tiež projekt „Minibasketshow“, ktorého úlohou je čo najväčšie zapojenie školákov do basketbalu. V roku 2017 sa uskutočnilo šesť podujatí, zúčastnilo sa ho 540 detí zo základných škôl z celého Slovenska.

V rámci vzdelávacích aktivít SBA sa uskutočnili tri regionálne semináre – zúčastnilo sa ich spolu 77 trénerov a tri licenčné semináre – zúčastnilo sa ich spolu 275 trénerov. Trend je však v tomto ohľade trochu nepriaznivý, SBA evidovala v sezóne 2017/2018 290 aktívnych trénerov. Počet aktívnych rozhodcov bol v predchádzajúcom ročníku 156.

Členovia výkonného výboru informovali zástupcov klubov, že z dlhodobého pohľadu svitá basketbalu na lepšie časy. Hlavnou úlohou SBA bude totiž práca s mládežou, nedávno naštartovali podporu mládežníckych trénerov, na ktorú bola vytvorená účelová dotácia. Cieľom tohto projektu je vytvorenie profesionálnych trénerov venujúcich sa výhradne práci s mládežou. Okrem toho by mali by mali byť vyčlenené prostriedky na zlepšenie infraštruktúry basketbalových hál na Slovensku.

Autor: Michal Duchovič

Foto: Lukáš Droppan