Slovenská basketbalová asociácia touto cestou ďakuje realizačným tímom, ktoré počas reprezentačnej sezóny pôsobili pri našich reprezentačných výberoch.

Ďakujeme tímom:

U16 ženy: Tréneri: Martin Krnáč, Richard Kamenský; Masér: Róbert Fabíny; Manažér družstva: Justin Sedlák

U16 muži: Hlavný tréner: Michal Pešta; Asistenti trénera: Martin Bosý, Richard Kajtor; Fyzioterapeutka: Kristína Ujhéliová; Vedúci družstva: Viliam Pešta

U18 ženy: Hlavný tréner: Tomáš Kačmarik; Asistenti trénera: Ján Krajňák, Tomáš Vencúrik; Kondičný tréner: Marek Mikletič; Vedúci družstva: Tomáš Horký; Fyzioterapeut: Michal Nagaj

U18 muži: Hlavný tréner: Richard Ďuriš; Asistenti trénera: Maroš Helmecy, Marek Bulík; Lekárka: Monika Bartošová; Masér: Róbert Fabíny; Fyzioterapeut: Adam Bayer; Vedúci družstva: Mário Ďurčan

U20 ženy: Hlavný tréner: Juraj Suja; Asistenti trénera: Milan Špiner, Miroslav Michalík; Lekárka: Mária Gašparová; Fyzioterapeutka: Alžbeta Dutková; Vedúci družstva: Štefan Kubík

U20 muži: Hlavný tréner: Milan Černický; Asistent trénera: Tomáš Polák; Masér: Rudolf Černák; Vedúci družstva: Miroslav Kuzmiak

Ženy: Hlavný tréner: Marian Svoboda; Asistent trénera: Richard Kucsa; Kondičný tréner: Richard Adamík; Manažérka: Lucia Lásková; Lekár: Ján Meszároš; Masérka: Slávka Bučáková; Fyzioterapeutka: Veronika Jirková

Muži: Hlavný tréner: Ivan Rudež; Asistenti trénera: Peter Torda, Michal Madzin; Kondičný tréner a fyzioterapeut: Jakub Chudý; Vedúci družstva: Peter Seman, Lekári: Monika Bartošová, Richard Demovič, Fyzioterapeutka: Katarína Fábryová

Poďakovanie patrí nielen trénerom a realizačným tímom, ale aj rodičom, sponzorom a priateľom basketbalu, ktorí pomohli počas dlhého reprezentačným leta našim družstvám doma i v zahraničí.

Všetkým Vám patrí veľké Ďakujeme.