Vážené basketbalové kluby,

nižšie uvádzame text listu, oznámenie, ktorý bol zaslaný e-mailom na všetky basketbalové kluby: pre hracie obdobie 2017/2018 je vyčlenená dotácia z SBA pre všetky prihlásené mládežnícke družstvá v súťažiach SBA /cca 450 eur na družstvo/.

Veríme, že aj uvedená informácia vám pomôže ešte pre prípadné rozhodovanie sa o prihlásení do súťaží SBA.

 

Vážené kluby,

týmto si Vás v predstihu dovoľujeme informovať ešte pred uzávierkou prihlášok žiackych súťaží, že v zmysle  zmluvy medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a SBA o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu, 15% zo sumy celej Štátnej dotácie  bude prerozdelené medzi mládežnícke družstvá prihlásené do súťaží SBA.  Pokiaľ by bol počet družstiev 218 tak ako bolo v sezóne 2016/2017, vychádzala by suma na každé prihlásené  družstvo cca  450 Eur. Ďalšia časť dotácie bude poskytnutá účastníkom finálových turnajov mládeže obdobne ako v minulom hracom období.

Veríme, že táto informácia Vám pomôže pri rozhodovaní prihlásiť Vaše družstvá do našich súťaží .

 

Slovenská basketbalová asociácia

Mgr. Ľubomír Ryšavý

Generálny sekretár