Oznámenie

Dňa 22.9.2017 sa písomne vzdal  funkcie člena VV SBA Miroslav Nerád v zmysle článku VIII. bod  11.b)  Stanov SBA.

V zdôvodnení svojho rozhodnutia  uviedol, že sa nevie stotožniť s prijatým uznesením VV SBA č.67/2017 a nevysporiadaním sa  s návrhmi extraligovej sekcie  komisie ženských basketbalových klubov zo dňa 15.8.2017 pred prijatím tohto rozhodnutia.

Stanovisko prezidenta SBA

Je mi úprimne ľúto, že jeden z najpracovitejších a najaktívnejších  členov VV SBA považoval rozdielnosť svojho stanoviska oproti ostatným členom VV za tak zásadné, že nevie pokračovať v práci, ktorú sme si predsavzali  na  celé volebné obdobie 4  rokov a na ktorú sme sa zaviazali  členskej základni pri voľbách.

Napriek uvedenému, v  mene VV SBA  ako i v mene svojom, dovoľujem si poďakovať Mirovi Nerádovi za jeho trojročnú mimoriadne aktívnu činnosť, ktorá okrem iného  priniesla zvýšenie kvality a transparentnosti v organizácii súťaží  ako aj za jeho nadštandardnú pomoc v súvislosti s podporami reprezentačných dievčenských  družstiev.