Slovenská basketbalová asociácia víta iniciatívu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky otvoriť diskusiu o zákonoch týkajúcich sa profesionálneho športu a športovcov.

Predmetný návrh novely zákona o športe, ktorý bol schválený dňa 22.10.2019 v prvom čítaní, považujeme za správny krok. Je nevyhnutný v súvislosti s otázkou zmluvných vzťahov medzi športovcami a klubmi, čo povedie k zlepšeniu situácie v profesionálnom športe na Slovensku.

V Bratislave dňa 13. 11. 2019