V súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA pre h.o. 2021/2022 vyhlasuje VV SBA konkurz na usporiadanie final-four 2.ligy mužov, ktoré sa uskutoční v termíne 21.-22.05.2022.

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia final-four musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. e-mailové spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej a spoločenskej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súlade so Smernicou SBA o zdravotnom zabezpečení podujatí zo dňa 26.03.2018
 • prípadné iné návrhy organizátora
 • informácia o prípadnom vysielaní cez live štatistiky a live streamu

 

Systém final-four :

Turnaj za účasti 4 družstiev (prvé dve družstvá z oboch regionálnych skupín 2.ligy mužov).

Hrací systém : 21.05.2022   víťaz skupiny Západ – 2.družstvo zo skupiny Východ

víťaz skupiny Východ – 2.družstvo zo skupiny Západ

 

22.05.2022   o 3.miesto porazené družstvá zo semifinále

o 1.miesto víťazné družstvá zo semifinále

 

Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť :

 • náklady na rozhodcov a technického komisára vrátane prípadného ubytovania v zmysle platnej Internej smernice SBA o poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA – klubov za rozhodovanie zápasov SBA v h.o. 2021/22
 • náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ)
 • ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena usporiadateľom…)

Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava…).

Informácie pre turnaj:

Družstvá sa dohodnú po odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň.

Organizátor má právo výberu hracieho času pre domáce družstvo, ak je účastníkom turnaja.

Pri stanovení hracieho času semifinálových zápasov môže organizátor na základe požiadavky konkrétneho družstva zobrať do úvahy vzdialenosť od miesta konania finálového turnaja.

 

SBA zabezpečí :

 • poháre pre 4 družstvá

 

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov, prípadne technického komisára

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie final-four do: najneskôr do 25. 04. 2022 do 14:00 hod.

 

 

Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA – C iba e-mailom: hksba@slovakbasket.sk

 

Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA – C.

 

V prípade viacerých záujemcov o usporiadanie final-four budú rozhodovať najmä tieto kritériá:

Cena (strava, ubytovanie), celková kvalita podmienok a zabezpečenie live prenosu (živé vysielanie, prípadne štatistika).

 

Všetko je potrebné zabezpečiť v súlade s aktuálnymi nariadeniami Vlády SR, ktoré sa pravidelne menia, a preto budeme organizátora informovať o aktuálnych epidemiologických opatreniach a podmienkach organizácie.