Výberové konanie na usporiadanie finálových turnajov v kategóriách :   

chlapci   – Mladší mini U11, Starší mini U12, Mladší žiaci U13, Žiaci U14

dievčatá – Mladšie mini U11, Staršie mini U12, Mladšie žiačky U13, Žiačky U14

 

V súlade s Vyhlásením mužských a ženských súťaží SBA pre h.o. 2021/2022 vyhlasuje VV SBA konkurz na usporiadanie M – SR pre kategórie :

 

 

Chlapci – Mladší mini U11         termín 03. – 05. 06. 2022

                    Starší mini U12           termín 10. – 12. 06. 2022

Mladší žiaci U13          termín 03. – 05. 06. 2022

Žiaci U14                        termín 20. – 22. 05. 2022

 

Dievčatá – Mladšie mini U11      termín 17. – 19. 06. 2022

                      Staršie mini U12        termín 24. – 26. 06. 2022

Mladšie žiačky U13    termín 17. – 19. 06. 2022

Žiačky U14                     termín 10. – 12. 06. 2022

 

 

Podmienky :

 

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia M – SR musí obsahovať minimálne tieto položky :

 

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. e-mailové spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súlade so Smernicou SBA o zdravotnom zabezpečení podujatí zo dňa 26.03.2018
 • zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia (posedenie trénerov)
 • zabezpečenie cien ALL STARS…, upomienkových darčekov, občerstvenia…
 • zabezpečenie propagácie M – SR
 • zabezpečenie doručenia výsledkov všetkým účastníkom
 • prípadné iné návrhy organizátora
 • informácia o prípadnom vysielaní cez live štatistiky a live streamu
 • zabezpečenie na základe požiadavky družstiev príchod do miesta konania turnaja jeden deň vopred (vo štvrtok, príp. piatok doobeda) s min. 3/4 hodinovým tréningom v hale konania turnaja

 

 

Systém turnajov :

 

Turnaje sa hrajú za účasti 8 družstiev v zmysle Vyhlásenia súťaží 2021/22.

Organizátor turnaja má nárok si určiť čas zápasu v rámci dňa.

 

Hrací systém Mladšie mini U11, Mladšie žiačky U13, Žiačky U14:

piatok štvrťfinále – 1-8, 2-7, 3-6, 4-5

pričom čísla 1, 2 a 3 sú víťazi skupín Západ, Stred a Východ, o ich poradí rozhodne %-na úspešnosť v jednotlivých skupinách,

čísla 4, 5 a 6 sú družstvá umiestnené na 2.mieste v skupinách Západ, Stred a Východ, o ich poradí rozhodne %-na úspešnosť v jednotlivých skupinách,

čísla 7 a 8 sú 2 najlepšie družstvá umiestnené na 3.mieste podľa %-nej úspešnosti v jednotlivých skupinách

sobota semifinále – o 5.-8.miesto, o 1.-4.miesto

nedeľa o konečné umiestnenie – o 7., 5., 3. a 1.miesto

 

Hrací systém Staršie mini U12, Starší mini U12, Mladší žiaci U13:

piatok štvrťfinále – 1Z-4V, 1V-4Z, 2Z-3V, 2V-3Z

sobota semifinále – o 5.-8.miesto, o 1.-4.miesto

nedeľa o konečné umiestnenie – o 7., 5., 3. a 1.miesto

 

Hrací systém Žiaci U14:

piatok štvrťfinále – 1-8, 2-7, 3-6, 4-5

sobota semifinále – o 5.-8.miesto, o 1.-4.miesto

nedeľa o konečné umiestnenie – o 7., 5., 3. a 1.miesto

 

Hrací systém Mladší mini U11

Systém bude určený neskôr, nakoľko ide o Finálový festival, na ktorý sa môžu prihlásiť všetky družstvá zo základných skupín.

 

Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť :

 • náklady na rozhodcov a technického komisára v zmysle platnej Internej smernice SBA o poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA – klubov za rozhodovanie zápasov SBA v h.o. 2021/22
 • náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ)
 • ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena

usporiadateľom…)

 • vstup na všetky podujatia je voľný
 • zabezpečiť fotografovanie družstiev (náklady znáša každé družstvo osobitne), usporiadateľ zašle 1 ks fotografie z každého družstva na adresu HK SBA spolu

so správou

 • zabezpečenie doručenia výsledkov, zápisov o stretnutí, ostatných písomností na sekretariát súťaží SBA najneskôr v pondelok po podujatí

 

Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava…).

 

Turnaje M-SR budú s dotáciou zo strany SBA pre každé družstvo:

Organizátor turnaja, aj ostatní účastníci turnaja vo výške 400 €.

 

 

SBA zabezpečí :

 • poháre pre prvé tri družstvá, diplom pre každé zúčastnené družstvo a medaily pre prvé tri družstvá (20 ks pre družstvo, v prípade záujmu o väčší počet je možné doobjednať na náklady žiadateľa)

 

 

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov a technického komisára

 

 

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie finálových turnajov M – SR

 

                                                 najneskôr do 25. 04. 2022 do 14:00 hod.

 

 

Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA – C iba e-mailom:

hksba@slovakbasket.sk

 

Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA – C.

 

V prípade viacerých záujemcov o usporiadanie finálového turnaja budú rozhodovať najmä tieto kritériá:

Cena (strava, ubytovanie), celková kvalita podmienok a zabezpečenie live prenosu (živé vysielanie, prípadne štatistika).

 

Všetko je potrebné zabezpečiť v súlade s aktuálnymi nariadeniami Vlády SR, ktoré sa pravidelne menia, a preto budeme organizátora informovať o aktuálnych epidemiologických opatreniach a podmienkach organizácie.

 

VV SBA môže v prípade priaznivého vývoja príjmovej zložky rozpočtu SBA rozhodnúť o zvýšení dotácie pre organizátora.