Slovenská basketbalová asociácia (SBA) vyhlasuje výberové konanie na usporiadanie finálových turnajov Slovenského pohára mužov a žien.

Slovenský pohár – muži:

V súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2018/2019 vyhlasuje HK SBA – sekcia centrálna výberové konanie na usporiadanie záverečného turnaja Slovenského pohára mužov. 

Termín :                15. – 17. 02. 2019

Počet družstiev :  8

                

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel. spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia
 • zabezpečenie cien, upomienkových darčekov, občerstvenia…
 • zabezpečenie propagácie
 • zabezpečenie live štatistík a live vysielania (štandard zápasov SBL)
 • finančné zabezpečenie podujatia – úhrada nákladov rozhodcov, technického komisára, /príp. úhrada stravy a ubytovania pre družstvá/
 • prípadné iné návrhy organizátora (napr. Prize money a pod…)

 

Účastníci turnaja :

Prvých 6 družstiev v poradí zo súťaže SBL – po 2.kole základnej časti súťaže (termín 19.12.2018) + 7. organizátor záverečného turnaja, 8. postupujúce družstvo z kvalifikácie.

Družstvá budú nasadené v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2018/2019. V prípade, že bude organizátor záverečného turnaja final-eight medzi prvými 7 družstvami zo súťaže SBL, tak mu prináleží číslo, ako bude umiestnený po 2.kole základnej časti súťaže. Inak mu zostáva číslo 7.

 

Systém turnaja :

 1. 02. 2019 štvrťfinálové zápasy:
 2. (1) –  (8)
 3. (2) –  (7)
 4. (3) –  (6)
 5. (4) –  (5)

 

 1. 02. 2019 semifinálové zápasy:
 2. víťaz 1. –  víťaz 4.
 3. víťaz 2.  –  víťaz 3.

 

 1. 02. 2019 finálový zápas:
 2. víťaz 5. – víťaz 6.

Družstvá sa dohodnú po každom odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň.

Organizátor má právo výberu hracieho času pre domáce družstvo, ak je účastníkom turnaja.

Pri stanovení hracieho času štvrťfinálových zápasov môže organizátor na základe požiadavky konkrétneho družstva zobrať do úvahy vzdialenosť od miesta konania finálového turnaja.

 

SBA zabezpečí :

 • poháre pre prvé 2 družstvá

 

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov

 

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie turnaja :

                                                 31.10.2018 do 14:00 hod.

Prihlášky a projekty je potrebné zaslať na adresu HK SBA – C poštou, príp. e-mailom.

 

Slovenský pohár – ženy:

V súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019 a Rozhodnutím HK SBA – C č. 010/180823 zo dňa 23.08.2018 vyhlasuje HK SBA – sekcia centrálna výberové konanie na usporiadanie záverečného turnaja Slovenského pohára žien. 

 

Termín :                19. – 20. 01. 2019

Počet družstiev :  4

                

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel. spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia
 • zabezpečenie cien, upomienkových darčekov, občerstvenia…
 • zabezpečenie propagácie
 • zabezpečenie live štatistík a live vysielania (štandard Extraligy žien)
 • finančné zabezpečenie podujatia – úhrada nákladov rozhodcov, technického komisára, /príp. úhrada stravy a ubytovania pre družstvá/
 • prípadné iné návrhy organizátora (napr. Prize money a pod…)

 

Účastníci turnaja :

Prihlásené 4 družstvá zo súťaže Extraligy žien budú nasadené podľa umiestnenia po ukončení polovice základnej časti súťaže (termín 10.11.2018) v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019 a Rozhodnutím HK SBA – C č. 010/180823 zo dňa 23.08.2018.

 

Systém turnaja :

19.01.2019  sobota

semifinále

č.1. (1)           – (4)

č.2. (2)           – (3)

 

20.01.2019  nedeľa

o 3.miesto

č.3. prehra č.2. – prehra č.1.

finále

č.4. víťaz č.1. – víťaz č.2.   

 

Družstvá sa dohodnú po odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň.

 

SBA zabezpečí :

 • poháre pre prvé 4 družstvá

 

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov

 

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie turnaja :

                                                 31.10.2018 do 14:00 hod.

Prihlášky a projekty je potrebné zaslať na adresu HK SBA – C poštou, príp. e-mailom. Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA – C.

Autor: Juraj Panák

Foto: Lukáš Droppan