V dňoch 8.9. – 10.9.2017 zorganizovalo basketbalové družstvo žien BDŽ ŠK UMB, v priestoroch telocvične KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 1. ročník medzinárodného turnaja v basketbale žien. Turnaj bol zorganizovaný v období blížiacich sa dvoch významných výročí, 25 rokov  od vzniku UMB a 60. rokov KTVŠ FF UMB. Pozvanie na turnaj prijali družstvá dvoch významných univerzít, družstvo TFSE Budapest z Univerzity telesnej výchovy v Budapešti a družstvo AZS Politechnika Korona Krakow z Technickej univerzity v Krakowe. Spolu s nimi súťažili aj družstvá MBK Stará Turá a  domáce basketbalové družstvo žien BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí držali palce, ktorí ich podporujú v myšlienke rozvoja a prezentácie vysokoškolského športu na domácej aj zahraničnej pôde, predovšetkým vedeniu Univerzity Mateja Bela, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, mestu Banská Bystrica, SAUŠ, ŠK UMB, KTVŠ FF UMB a sponzorom firme Autoservis A1, SOLBERG, PEAK.

Konečné poradie družstiev:

  1. miesto: TFSE Budapest,
  2. miesto: AZS Politechnika Korona Krakow,
  3. miesto: BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica
  4. miesto: MBK Stará Turá

 

Hráčky bronzového družstva BDŽ ŠK UMB:

Aurélia Pistikidis (študentka FF UMB)

Monika Muchová (študentka FF UMB)

Michaela Izáková (študentka FPV UMB)

Katarína Mrváňová (študentka FPV UMB)

Andrea Vyšňová (študentka EF UMB)

Timea Kohútová (študentka FF UMB)

Kristína Ondušková (študentka PgF a FF UMB)

Barbora Bošnovičová (študentka PrF UMB)

Katarína Kubová (študentka SZU BB)

Lucia Syč-Kriváňová (absolventka KTVŠ FF)

Martina Jobová (študentka GJGT BB)

Henrieta Kohútová (hráčka BDŽ ŠK UMB)

Andrea Izáková trénerka (KTVŠ FF UMB)

Eva Antalecová asist. trénerky (ZŠ Gaštanova BB)