Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou organizuje školenie trénerov basketbalu druhého kvalifikačného stupňa.

Prvá časť je naplánovaná na 9.2.2018 – 11.2.2018

Druhá časť je naplánovaná na 23.3.2018 – 24.3.2018

Viac informácií, resp. podklady k prihláseniu Vám poskytne p. Martin Hudec:

 

Martin Hudec

martin.hudec@uniba.sk

FTVŠ UK

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9

814 69 Bratislava

+421 2 206 69 933

 

Záväzná_prihláška – na stiahnutie