Martin Pospíšil, ústredný tréner SBA zameraný na mládežnícke kempy, spolu s Richardom Kamenským, ústredným trénerom mládeže a kondičný trénerom Marekom Mikletičom zorganizovali v Októbri 2 kempy pre dievčatá narodené  v rokoch 2009 a 2010, teda kategóriua U13. Na základe poznatkov z týchto kempov, spracoval Martin Pospíšil odporúčania pre tréning v tejto vekovej kategórii v kluboch.

Vyhnime sa: “Špeciálnym“ útokom a obranám, ktoré nám pomôžu vyhrať zápasy.

Budujme v hráčkach víťaznú mentalitu, ale nepomáhajme im zbytočne systémami a odstupovanými obranami, ktoré sú v tomto veku mimoriadne efektívne. Zatvoriť vymedzené územie a vyhrať týmto spôsobom zápas je slabosť nás trénerov.

Namiesto hry 5:5 v tréningovom procese uprednostnime herné cvičenia 2:2, 3:3, 4:4, ale základ samozrejme ostáva rozvoj 1:1.

Odporúčania:

V TJ v kluboch sa zamerať na individuálnu techniku a taktiku /50% obsahu v tréningu/
V kategórii U11, U12
50% individuálna technika a taktika!
30% kondičná všestranná príprava
20% Skupinová a kolektívna taktika

Nastavenie si základného basketbalového postoja
Držanie lopty, prenos a ochrana lopty = pravidlo „bok-čelo-bok“. Pozícia čelo „priama trojhrozba“. Pozícia bok. Korigovať chrbát, hráčky mali problém s vystretým chrbtom alebo na druhej strane posúvali ramená do zadu čím strácali rovnováhu tela. Nedostatky boli v pozícii ruky na lopte. Je potrebné sa zamerať na každom tréningu na
pozíciu ruky resp. zápästia a lakťa. Taktiež upozorňovať na rovnováhu, ktorá musí byť na prednej časti chodidiel. Kolená musia byť pokrčené.

Zamerať sa na kontrolu driblingu.
Na zraze mali hráčky problém s kontrolou lopty. Je dôležité neustále korigovať zápästie a dotykovú časť ruky. Upozorňovať na silnejší dribling s väčším tlakom zápästia. Zjednodušene hráčky driblujú „mäkko“.
Je potrebné korigovať ochranu lopty, rotáciu pliec, zmenu tempa. Kľúčová je poloha zápästia na lopte po zmene driblujúcej ruky, s čím sme mali problém. Nedovoľme, aby prenášali loptu po zmene ruky.

Zamerať sa na zastavenie po driblingu.
Veľký problém bol so stabilizačným driblingom. Je potrebné vytvoriť návyk silného driblingu pred zastavením. V tomto veku hráčky musia zvládať zastavenie na jednu dobu /mäkké doskočenie na obe chodidlá súčasne/ tak, aby nestrácali rovnováhu. Následne pridávať v kategórii zastavenie na dve doby, ktoré je mimoriadne dôležité pre úspešné vykonanie prihrávky a streľby.

Zamerať sa na začiatok driblingu
Prioritne zdokonaliť zatvorený únik /cross step/. Po zvládnutí pridať otvorený únik.
V zatvorenom úniku korigovať pozíciu tela. Chrbát vzpriamený, rotácia ramena, držanie lopty /zápästie a lakeť za loptou, prsty roztiahnuté/. Nedovoliť dribling na mieste. Musí „útočný“ s dopadom pri vnútornej časti chodidla prednej nohy. Prvý dribling musí byť silný. Je veľmi dôležité korigovať rovnováhu. Váha tela na prednej časti chodidiel tak, aby hráčka mohla vyraziť a získať výhodu.

Zamerať sa na techniku uvoľňovania sa hráča bez lopty a následné prijatie lopty
Je potrebné, aby hráčky vedeli, ako sa uvoľniť pri rôznych spôsoboch obrany. V hre bol problém uvoľniť sa pri aktívnej obrane.
Uvoľnenie pri obrane ruka v prihrávkovej línii /deny/
Učiť pravidlo troch krokov. Krok k obráncovi /between step/ tak, aby bol naviazaný kontakt. Krok prebitia prednej nohy /step in/. Krok do priestoru /outside step/. Veľmi dôležitá je taktiež zmena rýchlosti.
Nasleduje priama „trojhrozba“ /face to the basket/.

Zamerať sa na nácvik techniky chyť a vnikaj po spracovaní lopty
Mimoriadne podstatné je zvládnutie „Hop into the ball“ – krátky náskok na dve chodidlá súčasne v momente chytania lopty /rovnováha na prednej časti chodidiel!!!/.

Zamerať sa na kvalitu prevedenia a spôsoby prihrávky
Učiť, aký spôsob prihrávky použiť v ktorej situácii, pomocou správnej práce nôh.
Na zraze sme sa zamerali iba na základné spôsoby prihrávky: Prihrávka v rýchlom protiútoku, prihrávka vo vymedzenom území.

Zamerať sa na rôzne spôsoby zakončenia
Hráčky mali veľký problém so zakončením na dve nohy spod koša /power lay up/. V tomto veku musia zvládať zakončenie pravou rukou z pravej strany a opačne. Na zraze boli hráčky, ktoré zakončovali z ľavej strany iba pravou rukou čo je už vo veku U13 neprípustné.
V „power lay up“ korigovať pozíciu vnútorného ramena, ktoré musí byť zatvorené.

Záverečné odporúčania:

Z celkového hľadiska odporúčam koncentrovať sa na vývoj hráčok, nie na výsledok! Progres hráčok určite príde, ale je potrebné sa zamerať na neustálu korekciu chýb počas tréningových jednotiek. Výsledok a titul v kategórii U12, U13 je pekná vec, ale nie, keď je to na úkor rozvoja hráčok. Viesť hráčky k tomu, aby vedeli, prečo danú činnosť robia. Byť pripravený v každom cvičení predviesť najdôležitejšie fázy pohybu a detaily.

Povzbudzujme hráčky aby boli kreatívne a odvážne. Nech nemajú strach spraviť chybu. Kto nič neurobí ani nepokazí. Oceňujme, že chcú hrať proaktívne a pomáhajme ako to ešte lepšie zvládnuť.

Naučme hráčky komunikovať. V tomto veku sú to jednoduché heslá „mám“, „lopta“ , „ja dole“, ktoré postupne naberú komplexnejší a dôležitejší zámer. Návyk komunikovať je kľúčový.

Martin Pospíšil
hlavný tréner kempov