FTVŠ UK v Bratislave v spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou organizuje školenie trénerov basketbalu I. kvalifikačného stupňa.


 

Celkový rozsah školenia je 60 hodín a bude rozdelený do 3 víkendových blokov (1 blok všeobecná časť, 2 bloky špecializácia).

 

Všeobecná časť sa uskutoční v termíne 6. – 8. októbra v Bratislave.

Špecializácia nasleduje po všeobecnej časti v dvoch víkendových blokoch – termíny budú upresnené.

Cena školenia je 150 EUR v prípade prihlásenia 12 a viac záujemcov. Pri nižšom počte prihlásených záujemcov sa cena navýši.

 

Kontaktné údaje:

Martin Hudec, referát ďalších foriem vzdelávania FTVŠ UK

martin.hudec@uniba.sk

+421 2 206 69 933