Slovenská basketbalová asociácia v spolupráci s KTVŠ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje školenie trénerov basketbalu I. kvalifikačného stupňa.

 

Celkový rozsah školenia bude cca 60 hodín a bude rozdelený do 3 blokov (1 blok všeobecná časť, 2 bloky špecializácia).

 

Všeobecná časť bude v termíne 16. – 17. 12 2017 v Banskej Bystrici.

Prvý blok špecializácie bude v termíne 2. – 4.2. 2018 v Banskej Bystrici.

Termín druhého bloku špecializácie bude upresnený neskôr.

 

Cena školenia je 120 €/60 vyučovacích hodín.

Registrácia na školenie prebieha do 10.12.2017.

 

Podmienkou prijatia na vzdelávanie je dovŕšenie 18 rokov a predloženie dokladu o maturitnej skúške.

 

V prípade záujmu o školenie kontaktujte Ústredného trénera mládeže Ing. Richarda Kamenského na adrese r.kamensky@slovakbasket.sk, ktorý Vám zašle záväznú prihlášku s detailami o školení.