Slovenská basketbalová asociácia v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov a UMB v Banskej Bystrici organizuje školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa. Držiteľ II. kvalifikačného stupňa získa licenciu „D“, čo ho oprávňuje viesť mládežnícke družstvá v pozícii hlavného trénera.

Školenie má celkový rozsah 100 hodín a je naplánované v štyroch 3 denných blokoch (1 všeobecná časť, 3 bloky špecializácie). Termíny troch víkendových basketbalových blokov budú stanovené na základe konzultácie s účastníkmi školenia a lektormi po absolvovaní všeobecnej časti.

Školenie bude zahájené všeobecnou časťou, ktorá sa uskutoční 11. – 13. mája na UMB v Banskej Bystrici.

Predpokladané termíny špecializácie: 

  1. termín 16. a 17 júna v Ružomberku
  2. a 3. termín september/október 2018

Predpokladaná cena celého školenia je 190 EUR.

Podmienkou účasti školenia je trénerské vzdelanie I. kvalikačného stupňa, resp. licencia „E“.

V prípade Vášho záujmu zašlite predbežnú prihlášku na adresu r.kamensky@slovakbasket.sk najneskôr do 24.4.2018 vo forme:

Meno a Priezvisko: 

Kontaktný e-mail:

Telefónne číslo: 

Následne Vám bude zaslaná záväzná prihláška s ďalšími informáciami k prihláseniu a platbe.