V prvých májových dňoch navštívil náš klub reprezentačný tréner mužov SR Ivan Rudež. Odtrénoval za aktívnej asistencie našich trénerov – Denisy Zambovej, Roba Bečarika i Mareka Ribánskeho – v troch dňoch 2.-4. mája 6 tréningov v ŠH na FTVŠ UK a na ZŠ Majerníkova 62.

Venoval sa predovšetkým nácviku a zdokonaľovaniu herných činností jednotlivca – driblingu, prihrávaniu, streľbe a obrane hráča s loptou. Pre mladých hráčov to bolo atraktívne spestrenie tréningového procesu a boli prítomnosťou reprezentačného trénera boli výrazne motivovaní. Tréneri mali možnosť overiť si svoje postupy a metódy, prediskutovať niektoré detaily a inšpirovať sa do ďalšej činnosti.

Aký vidíte prínos takéhoto tréningového pobytu reprezentačného trénera v našom klube?

Komentár šéftrénera MBK Karlovka Ľubora Tománka: „Je chvályhodné, že reprezentačný tréner seniorov sa venuje takýmto aktivitám. Vzhľadom na aktuálne problémy práce s mladými hráčmi na Slovensku je to veľmi prínosné. Dokáže plošným monitoringom obsiahnuť podstatnú časť klubov a hráčov i trénerov, a tým získať tak potrebný prehľad. Pomocou nie je len vedenie tréningov ale aj workshopy s trénermi, pri ktorých sa rozoberajú často diskutované témy. Tento typ prístupu naznačuje možné systematické riešenie zjednotenia tréningové obsahu a vytvorenia tak dlho očakávanej koncepcie práce s mládežou. V mene klubu MBK Karlovka chcem poďakovať SBA a trénerovi Rudežovi za jeho účasť na našich tréningoch.“

Družstvo U15

Tréner MBK Karlovka Marek Ribánsky: „Reprezentačný tréner mužov nevedie mládežnícky tréning každý deň a myslím že pre hráčov bola jeho prítomnosť motiváciou a pre nás trénerov inšpiráciou. Ďakujeme pánovi Rudežovi, že nás poctil jeho návštevou a verím, že sa hráči za ten krátky čas aj niečo naučili.“

Družstvo U13

Trénerka MBK Karlovka Denisa Zambová: „Tréningy pod vedením reprezentačného trénera boli pre mojich hráčov veľmi motivujúce. Stihli sme sa venovať driblingu, prihrávaniu aj obrane. Verím, že si každý z nás odniesol čo najviac z týchto tréningov. Ďakujeme za návštevu.“

Družstvo U11

Tréner MBK Karlovka Róber Bečarik: „Tréningy berieme ako veľkú školu do budúcnosti. Chalani sa veľmi tešili a chceli robiť cvičenia najlepšie ako len vedia. Videli sme na čom máme pracovať a čomu sa máme vyvarovať. Tieto tréningy nám zvýšili chuť do trénovania a zlepšovania sa ako individuálne, tak aj tímovo.“

Autor, zdroj a foto: mbkkarlovka.sk