Vážení tréneri, kluboví funkcionári, bývalí aj súčasní hráči a hráčky.

Z dôvodov zefektívnenia ďalšieho vzdelávania trénerov a vyškolenia nových trénerov, Vás chceme požiadať o vyplnenie tejto ankety, link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ81GXnBIT3MNrHNlOevED7cPU0HbhUxczFLu2EaGAIpZyDg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Odpovede nám zasielajte najneskôr do termínu 30.10.2017.

Na základe záujmu chce následne SBA usporiadať, resp. koordinovať jednotlivé školenia s akreditovanými fakultami.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na f.ron@slovakbasket.sk

 

PaedDr. František  Rón

ústredný tréner SBA

Mobil: + 421 907 986 706

Email: f.ron@slovakbasket.sk