Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK
SBA – C“) v súlade s predchádzajúcim Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č.
165/220114 zo dňa 14.01.2022
rozhodla:
o spôsobe dohrávania jednotlivých mužských a chlapčenských súťaží
nasledovne:

1.liga muži a Mladí muži U23
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP
režime. Súťaž nemôžu dohrávať 2 družstvá: ŠKP BBC Banská Bystrica a MŠK Iskra
Petržalka.
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 11.kola v termíne 23.01.2022.
Zápasy 7.kola z termínu 28.11.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 8.kola z termínu 05.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 9.kola z termínu 12.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 10.kola z termínu 16.01.2022 sa nebudú dohrávať.
Výsledky zápasov odohrané s družstvami ŠKP BBC Banská Bystrica a MŠK Iskra
Petržalka budú anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať
zápasy s týmito dvomi družstvami voľno.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 19.03.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom
cez HK SBA – C.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

2.liga muži a Mladí muži U23
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi:
Skupina Západ – 7.kolo v termíne 22.01.2022;
zápasy 5.kola z termínu 27.11.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 6.kola z termínu 11.12.2021 sa nebudú dohrávať.
Skupina Východ – 10.kolo v termíne 22.01.2022;
zápasy 6.kola z termínu 27.11.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 7.kola z termínu 11.12.2021 sa nebudú dohrávať.
zápasy 8.kola z termínu 18.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 9.kola z termínu 15.01.2022 sa nebudú dohrávať.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 07.05.2022 v obidvoch skupinách a nahlásiť
ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Juniori U19 (skupiny GOLD a SILVER)
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP
režime.
Súťaž v skupine GOLD nemôže dohrávať družstvo: BKM SPU Nitra;
v skupine SILVER-Západ družstvá: IMC Slovakia Považská Bystrica, ŠKP BBC
Banská Bystrica, ŠBK Handlová;
v skupine SILVER-Východ: 1.BK Michalovce
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 15. a 16.kola v termíne 29.-
30.01.2022 vo všetkých skupinách.
Zápasy 9.-10.kola z termínu 04.-05.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 11.-12.kola z termínu 18.-19.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 13.-14.kola z termínu 15.-16.01.2022 sa nebudú dohrávať.
Výsledky zápasov v skupine GOLD odohrané s družstvom BKM SPU Nitra budú
anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmto
družstvom voľno.
Výsledky zápasov v skupine SILVER-Západ odohrané s družstvami IMC Slovakia
Považská Bystrica, ŠKP BBC Banská Bystrica a ŠBK Handlová budú anulované. Vo
vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmito družstvami
voľno.
Výsledky zápasov v skupine SILVER-Východ odohrané s družstvom 1.BK
Michalovce budú anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať
zápasy s týmto družstvom voľno.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 01.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom
cez HK SBA – C.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Kadeti U17 (skupiny GOLD a SILVER)
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 13. a 14.kola v termíne 22.-
23.01.2022.
Zápasy 7.-8.kola z termínu 27.-28.11.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 9.-10.kola z termínu 11.-12.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 11.-12.kola z termínu 08.-09.01.2022 sa nebudú dohrávať.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 08.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom
cez HK SBA – C.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Starší žiaci U15 (skupiny GOLD a SILVER)
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 15. a 16.kola v termíne 29.-
30.01.2022.
Zápasy 9.-10.kola z termínu 04.-05.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 11.-12.kola z termínu 18.-19.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 13.-14.kola z termínu 15.-16.01.2022 sa nebudú dohrávať.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 01.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom
cez HK SBA – C.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Žiaci U14
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.
Súťaž pokračuje dohrávaním neodohraných kôl v skupine Západ, Stred, Východ
nasledovne:
7. a 8 kolo z termínu 13.-14.11.2021 sa dohrá v termíne 05.-06.02.2022
9. a 10 kolo z termínu 27.-28.11.2021 sa dohrá v termíne 19.-20.02.2022
11. a 12 kolo z termínu 11.-12.12.2021 sa dohrá v termíne 05.-06.03.2022
Všetky neodohrané zápasy do 14.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode
družstiev najneskôr do termínu 06.03.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK
SBA – Z alebo V.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
Nové termíny nadstavbovej časti:
Skupina o 1.-8.miesto (4 turnaje namiesto 8) – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-
08.05.2022
Skupina o 9.-15.miesto (dvojičkový systém) – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-
08.05., 21.-22.05., 28.-29.05.2022 //družstvá si berú vzájomné zápasy zo základných
skupín so sebou//
Termín finálového turnaja sa nemení: 20.-22.05.2022

Mladší žiaci U13
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.
Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi
6.turnajov (Západ), resp. 5.turnajov (Východ) v termíne 29.01.2022.
Zápasy skupiny Západ 4. a 5.turnajov z termínu 04.12.2021, 18.12.2021 sa nebudú
dohrávať;
Zápasy skupiny Východ 4.turnajov z termínu 04.12.2021 sa nebudú dohrávať.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 15.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom
cez HK SBA – Z alebo V.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Starší minižiaci U12
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.
Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi
6.turnajov v termíne 05.02.2022.
Zápasy skupiny Západ a Východ 4. a 5.turnajov z termínu 11.12.2021 15.01.2022 sa
nebudú dohrávať.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 22.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom
cez HK SBA – Z alebo V.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Mladší minižiaci U11
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.
Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi
III.turnajov v termíne 22.01.2022.
Zápasy skupiny Západ a Východ II.turnajov z termínu 18.12.2021 sa nebudú
dohrávať.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 15.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom
cez HK SBA – Z alebo V.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Mikroliga U10 chlapci a dievčatá
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.