V súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA pre h.o. 2018/2019 vyhlasuje VV SBA konkurz na usporiadanie final-four 2.ligy mužov, ktoré sa uskutoční v termíne 04.-05.05.2019.

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia M – SR musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. e-mailové spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej a spoločenskej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v súlade so Smernicou SBA o zdravotnom zabezpečení podujatí zo dňa 26.03.2018
 • prípadné iné návrhy organizátora
 • informácia o prípadnom vysielaní cez live štatistiky a live streamu

Systém final-four :

Turnaj za účasti 4 družstiev (prvé dve družstvá z oboch regionálnych skupín 2.ligy mužov).

Hrací systém : 04.05.2019   víťaz skupiny Západ – 2.družstvo zo skupiny Východ

                                            víťaz skupiny Východ – 2.družstvo zo skupiny Západ

                       05.05.2019   o 3.miesto porazené družstvá zo semifinále

                                            o 1.miesto víťazné družstvá zo semifinále

Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť :

 • náklady pre rozhodcov (v prípade potreby iba ubytovanie),
 • náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ)
 • ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena

usporiadateľom…)

 • vstup na všetky podujatia je voľný

Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava…).

SBA zabezpečí :

 • náklady pre rozhodcov (odmena, stravné, cestovné okrem ubytovania)
 • poháre pre družstvá

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov, prípadne technického komisára

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie final-four do:

26.03. 2019

 

Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA – C iba e-mailom:

hksba@slovakbasket.sk

V prípade viacerých záujemcov o usporiadanie final-four budú rozhodovať najmä tieto kritériá:

Cena (strava, ubytovanie), celková kvalita podmienok a zabezpečenie live prenosu (živé vysielanie, prípadne štatistika).

                                                                              Mgr. Ľubomír Ryšavý

                                                                            generálny sekretár SBA

V Bratislave dňa 17.02.2019