Vážené trénerky, tréneri.

Pozývame Vás na prvé 2 licenčné semináre:

  1. LICENČNÝ SEMINÁR PRE TRÉNEROV PRÍPRAVIEK, MINIBASKETBALU, MLADŠÍCH ŽIAKOV/ŽIAČOK  A ŽIAKOV/ŽIAČOK, ktorý sa bude konať 15. júna 2019 (pozvánka tu: pozvanka_u10-u14) a
  2. IX. Medzinárodná trénerská klinika Bohdana Iljaška 2019 PRE TRÉNEROV KATEGÓRII STARŠÍCH ŽIAKOV/ŽIAČOK, KADETOV/KADETIEK A JUNIOROV/JUNIORIEK, ktorý sa bude konať 16. júna 2019  (pozvánka tu: pozvanka_u15-u19).

 

Hlavnými prednášajúcimi na oboch seminároch budú Ivan Rudež a Nenad Trunič.

Ivan Rudež uvedie do praktického života jeho metodickú príručku „Obsahové štandardy basketbalovej prípravy pre vekové kategórie U12, U14, U16 a U18“.

Nenada Truniča nemusím predstavovať. Jeho prednášky mali v minulých rokoch na Slovensku veľký ohlas a som rád, že nám tento známy FIBA lektor opäť predá cenné skúsenosti.  

 

Licenčné semináre budú tento rok iba 1-dňové a poplatok za seminár vrátane zabezpečeného obeda bude 10 €.

Ak sa rozhodnete absolvovať oba semináre (15. aj 16. júna 2019), nezaplatíte 20 € (2×10 €), ale iba 10 €.

 

Prihlasovanie na seminár bude prebiehať vyplnením a odoslaním online formulára.

 

Ak sa prihlasujete na seminár 15. júna (kategórie mini – žiaci), prihláste sa na nasledujúcom odkaze:

https://forms.gle/qhzPmB9hBJPAs48Z8

 

ak sa prihlasujte na seminár 16. júna (kategórie st. žiaci – juniori), prihláste sa na nasledujúcom odkaze:

https://forms.gle/68EvzbikrodKHQMa9

 

Spôsob úhrady je IBA bezhotovostný:

Číslo účtu: SK73 1111 0000 0012 2590 4005
Suma: 10 €
Variabilný symbol: 15062019 alebo 16062019 (podľa seminára, na ktorý sa prihlasujete)
Správa pre prijímateľa: seminár – vaše meno

 

Prihlasovanie a úhrada poplatku za seminár – najneskôr do 10. júna 2019.