Bagin odstúpil, dočasne Drgoň

 

Sobotňajšia riadna konferencia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) v Martine sa nečakane zvrtla. Prezident SBA Pavel Bagin, po ňom aj dvaja členovia výkonného výboru (VV) SBA Alexander Kšiňan a Ondrej Čuraj, a tiež nový generálny sekretár SBA Martin Višváder sa vzdali svojich funkcií.

 

Ich rozhodnutie prišlo po tom, ako delegáti konferencie hlasovaním zaradili do programu (pôvodne v ňom nebol) aj návrh riaditeľa Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Petra Mičudu v súvislosti s novou zmluvou medzi SBA a SBL, aby kompetencie o povinných počtoch slovenských a zahraničných hráčov i hráčok v najvyšších slovenských súťažiach mužov a žien už neboli v rukách exekutívy SBA.

„Doterajšiemu vedeniu SBA je úprimne ľúto, že niektorí zástupcovia klubov na sobotnej riadnej konferencii, ktorej cieľom bolo prerokovať výročné správy za predchádzajúce obdobie, otvorili aj tému účasti zahraničných hráčov v SBL a to napriek tomu, že o tejto téme vedenie SBA intenzívne diskutuje so zástupcami klubov a táto diskusia doteraz nebola uzavretá. Túto tému považujeme za takú zásadnú a dôležitú, že musí byť predmetom dlhodobej odbornej diskusie a nemôže byť rozhodnutá na konferencii,“uviedol Pavel Bagin v tlačovej správe.

Odstúpenie spomenutých funkcionárov SBA prekvapilo delegátov konferencie. „Všetko podstatné je uvedené v tlačovej správe. K nej môžem povedať už len to, že v decembri som sa stal opätovne prezidentom SBA s cieľom dať dôraz na mládež, väčšie uplatnenie Slovákov v najvyššej súťaži a zlepšiť celkovú infraštruktúru. Sobotňajšie hlasovanie delegátov konferencie na základe ,šokujúceho’ návrhu mi znemožnilo napĺňať tieto predsavzatia v záujme slovenského basketbalu, preto som sa rozhodol z funkcie odstúpiť,“pridal predsa len na naše naliehanie Pavel Bagin.

Podľa neho mal o novej zmluve medzi SBA a SBL rozhodovať VV SBA, ktorý k tomu zaväzujú stanovy asociácie. Nový bod v programe konferencie však vyzýval presunúť kompetenciu na komisie mužských a ženských klubov. Tie nespochybniteľne nemali záujem o postupné znižovanie zahraničných hráčov, čo označil za hlavný dôvod svojej abdikácie, nie diskusiu na túto tému.

Konferencia pokračovala v rokovaní aj po odstúpení spomínaných štyroch funkcionárov. Jej účastníci navrhli doplniť exekutívu SBA o troch členov – Dalibora Hliváka st., Rastislava Javorského a Daniela Jendrichovského a poverili výkonný výbor SBA pripraviť mimoriadnu volebnú konferenciu SBA. Minimálne do jej konania povedie asociáciu z pozície zastupujúceho prezidenta Miloš Drgoň. Spolu s touto štvoricou je ešte v 5-člennej exekutíve SBA aj Peter Mičuda.

„Predovšetkým zdôrazňujem, že nik nepredpokladal udalosti, ktoré sa v sobotu v Martine stali. Konferenciu SBA sme po nečakanom odchode Pavla Bagina, Alexandra Kšiňana a Ondreja Čuraja v súlade so stanovami dokončili; splnila všetky plánované úlohy. Aj nečakanú v tom, že sme museli doplniť výkonný výbor. Je diskutabilné, či však mohol takto jednoducho skončiť svoj pracovno-právny pomer generálny sekretár SBA Martin Višváder, čo ešte musíme doriešiť. Najdôležitejšie však teraz je splniť všetky aktuálne pragmatické úlohy, ktoré SBA čakajú v najbližších dňoch a počas celého leta. A verte, že ich je veľa a sú ozaj vážne,“skonštatoval o. i. pre Šport zastupujúci prezident SBA Miloš Drgoň, ktorého celá situácia veľmi zaskočila.        

 

PREZIDENTI SLOVENSKEJ BASKETBALOVEJ ASOCIÁCIE (SBA)

Ján HLUCHÝ     17. 2. 1990    –    13. 7. 1994

Bohdan ILJAŠKO27. 5. 1995    –    20. 1. 1997

Jaroslav NEMČÍK     16. 6. 1997    –    18. 4. 2000

Igor ANTAL     18. 6. 2000    –    16. 9. 2003

Pavol BARŇÁK   26. 10. 2003   –    16. 6. 2006

Rudolf PETROVSKÝ    16. 6. 2006    –    28. 5. 2011

Jaroslav JANÁČ28. 5. 2011    –    15. 6. 2013

Pavel BAGIN    13. 12. 2014   –    8. 6. 2019         

POZNÁMKY: SBA mala ustanovujúcu konferenciu 17. 2. 1990; Ján Hluchý skončil vo funkcii úmrtím (13. 7. 1994); Bohdan Iljaško sa sám vzdal funkcie (neskôr, 18. 5. 2010 zomrel); Jaroslava Nemčíka zvolili za prezidenta 16. 6. 1997, ale po spochybnení vtedajšej konferencie bola nová 28. 9. 1997, ktorá jeho voľbu potvrdila; Igor Antal po prvej voľbe dokončil trvajúce volebné obdobie, potom ho zvolili znova 16. 6. 2001 a vzdal sa funkcie 16. 9. 2003; Rudolf Petrovský bol od januára 2011 už iba formálny prezident; od 15. 6. 2013 SBA pracovala bez prezidenta, ktorého právomoci vykonával generálny sekretár Ľubomír Ryšavý.

 

TOMÁŠ GROSMANN

V denníku Šport 10. 6. 2019