Spolieham sa na skúsených ľudí

 

Vo vedení Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) došlo minulý týždeň k významnej zmene. Oficiálne 15. mája sa na základe rozhodnutia exekutívy tejto športovej inštitúcie stal generálnym sekretárom SBA iba 30-ročný Martin Višváder.

 

– Neboli ste známy ako hráč, tréner či rozhodca, ale určite máte s basketbalom niečo spoločné aj z minulosti. Inak by ste sa generálnym sekretárom nestali. Bolo by vhodné, keby ste sa aspoň stručne predstavili…

„Basketbalu som sa ako dieťa usilovne venoval doma v Petržalke od ôsmich do pätnástich rokov. Vzápätí som sa stal rozhodcom a s píšťalkou som to dotiahol až do I. ligy mužov. V dvadsiatke som s rozhodovaním prestal, začal som pracovať ako projektový manažér v súkromnej sfére, kde som sa venoval predovšetkým marketingu a technologickým startupom.“

– Do basketbalu ste sa teda nedávno vrátili. Na čí podnet?

„Oslovil ma prezident SBA Pavel Bagin. Jeho predstavy ma zaujali, a tak som 15. januára začal pracovať ako zástupca generálneho sekretára SBA Ľubomíra Ryšavého. V tejto funkcii som bol teda štyri mesiace.“

– Mali ste v tom období nejaké špeciálne úlohy, zastrešovali ste už nejakú oblasť práce?

„Nie. Usiloval som sa oboznámiť so všetkým, čo robí generálny sekretár. Priznávam, že hneď po príchode som sa začal pripravovať na prevzatie tejto pozície, keďže mi vedenie SBA avizovalo plánované personálne zmeny. Tie nastali práve v uplynulých dňoch.“

– Bolo by vhodné, keby ste nám aj o nich povedali.

„Nahradil som síce Ľubomíra Ryšavého, ale on z basketbalu neodišiel. Prevzal iné dôležité úlohy v oblasti marketingu, komunikačnej stratégie SBA aj v infraštruktúre tohto športu.“

– Čo ostalo vám?

„Nie je toho málo. V rámci zefektívnenia riadenia SBA mám na starosti medzinárodné oddelenie, vzdelávanie a metodiku, riadenie súťaží, ekonomicko-administratívnu činnosť sekretariátu SBA a veľmi dôležitá je celá oblasť IT. Bez zdigitalizovania našej práce si SBA vôbec neviem predstaviť. Významný bude pre nás aj personálny a procesný audit na sekretariáte SBA.“

– Čomu sa venujete v týchto dňoch najintenzívnejšie?

„Roboty je veľa vo všetkých oblastiach. Všetko, samozrejme, nemôžeme robiť naraz. Konkrétne musíme čo najlepšie pripraviť pravidelnú konferenciu SBA, ktorá bude už 8. júna v Martine. A súčasne je v júni dôležité vypísanie súťaží SBA pre najbližšiu sezónu. Stálou úlohou je rozširovanie členskej základne. S touto témou súvisí mimoriadne dôležitý dlhodobý cieľ, určiť celkovú stratégiu rozvoja basketbalu.“

– Viete túto úlohu takpovediac rozmeniť na „drobné“?

„Jasne si musíme vytýčiť, čo chceme dosiahnuť a ihneď si určiť aj kroky, ako sa k ich splneniu dostaneme. Na tejto dlhodobej strategickej oblasti teraz pracujú najviac manažér mužskej zložky SBA Michal Ondruš a manažér ženskej zložky SBA Miloš Drgoň. Našu víziu chceme obohatiť aj o pohľady iných odborníkov, možno aj zo zahraničia. Aj osobne sa spolieham na ľudí, ktorí už majú za sebou nemálo skúseností. Pre naše predstavy musíme získať aj ďalších funkcionárov, trénerov, rozhodcov či bývalých hráčov.“

– Za tých pár mesiacov, treba priznať, vás ešte nemohlo spoznať ani basketbalové hnutie. Ako si chcete získať jeho dôveru?

„Postupne. Inak to nepôjde. Len čo mi to čas a iné povinnosti dovolia, sa chcem stretávať predovšetkým s mládežníckymi trénermi. Vo všetkých regiónoch, aby som spoznal aj konkrétne problémy i možnosti. Aj preto, aby sme mohli v budúcnosti vyhlasovať cielené granty na podporu tých projektov, ktoré prinesú najväčší osoh nášmu basketbalu.“

TOMÁŠ GROSMANN

 

V denníku Šport 23. mája 2019