Zápisnica zo stretnutia reprezentačných trénerov mládeže v mužskej zložke

 

Miesto:                  Eurovia Aréna

Termín:                  20.02.2022 15:00

Prítomní:                Peter Ivanovič, Maroš Helmecy, Karol Wimmer, Richard Ďuriš – online, Jozef Ištok, Marek Bulík, Richard Kamenský, Martin Pospíšil, Michal Ondruš, Andrej Kuffa

Neprítomný:           Oleg Meleshchenko

 

Hodnotenie reprezentantov prostredníctvom hodnotiaceho formulára

  1. Pospíšil odprezentoval hodnotiaci formulár, ktorého vyplnenie bude vyžadované od reprezentačných trénerov všetkých mládežníckych kategórii. Na základe bodového hodnotenia budú určení hráči, ktorí sú „prospekty“ do seniorskej reprezentácie a dostanú detailnejšie hodnotenie.

Toto hodnotenie bude pripomienkované Trénerským oddelením SBA, prípadne novovzniknutou odbornou komisiou. Hodnotenie aj s odporúčaniami následne budú poslané do klubu hráča, trénerovi, hráčovi a rodičom a bude sledovaný jeho progres.

Hráči v kategóriách U15, U16, U18 a U20 a taktiež hráči v seniorskej reprezentácii, ktorí majú menej ako 23 rokov budú hodnotení po každom sústredení (v čase letného bloku až po ME). Hráči v kategóriách U13 a U14 raz ročne.

Hodnotiaci formulár je v prílohe č.1 tejto zápisnice.

 

Predstavenie hernej identity – 10 základných bodov zameraných na rozvoj hráča.

  1. Pospíšil odprezentoval 10 základných bodov Hernej Identity (príloha č.2), ktoré sú základným stavebným kameňom herného prejavu každej reprezentácie.

Herná identita bude prezentovaná počas roku 2022 na minimálne štyroch regionálnych seminároch a vyžadovaná od reprezentačných trénerov a hráčov. Na šírenie Identity bude vytvorené aj náučné video, ktoré bude slúžiť ako trénerom tak aj hráčom na pochopenie Identity.

Bol predstavený aj hodnotiaci formulár, cez ktorý sa počas zápasu dá vyhodnocovať dodržiavanie bodov identity.

Program mládežníckych reprezentácii v roku 2022.

Plány prípravy jednotlivých výberov a program prípravných zápasov a turnajov je vo fáze finalizácie.

Rôzne

  1. Pospíšil navrhol aby SBA za kľúčovú kategóriu z pohľadu dodržiavania Identity považovala U16 a pokúsila sa nájsť regionálnych asistentov trénera, ktorý by dohliadali na dodržiavanie Identity počas zápasov reprezentácie ako aj klubu.
  2. Wimmer sa vyjadril, že Identita aj Hodnotiaci formulár je dobrý nápad a treba túto stratégiu dlhodobo dodržiavať a vyžadovať.
  3. Ištok navrhol aby sa od budúcej sezóny 2022/2023 aspoň v súťažiach GOLD kategórie zaviedol povinný stream na Youtube z každého zápasu, prípadne aj FIBA Live Stats. A.Kuffa si vzal za úlohu preveriť možnú materiálnu pomoc pre kluby SBA s kamerovou technikou a preveriť technické riešenie cez Youtube kanál Slovakbasket.

 

Vypracovanie hodnotenia zápasov podľa bodov Identity: všetci prítomní sa uzniesli, že po akomkoľvek prípravnom zápase reprezentácie, vypracujú hodnotenie hráčov v zmysle hodnotiaceho formulára Identity. Prípadne ohodnotia aj zápasy ktoré sa odohrali počas Turnaja V4 v Katowiciach alebo na Challengeroch v lete 2021.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Identity a formulárov kontaktujte Ústredného trénera mládeže – Richarda Kamenského.