Vážené basketbalové kluby, tréneri, hráči, funkcionári a ostatná basketbalová verejnosť,

 

dávame týmto na vedomie dôležitú informáciu, že na stránke SBA (dočasne len na portáli) už máme k dispozícii aktuálne súpisky všetkých súťaží SBA.

Link: http://sba-portal.membery.io/article/59c53164a7f155010016bf69

 

Znova týmto pripomíname usporiadateľom, zástupcom domácich družstiev, aby pred samotným zápasom spolu so zápisom o stretnutí dali k dispozícii ku kontrole rozhodcom na nevyhnutný čas kontroly k dispozícii mobil, počítač, laptop, tablet alebo iné prenosné zariadenie, aby skontrolovali hráčov a trénerov so zápisom o stretnutí.

 

Zároveň zasielame aj nový kontrolný formulár k zápasu, platný pre h.o. 2017/2018, ktorý nájdete na našej stránke, link (druhý súbor odspodu):

http://old.slovakbasket.sk/page.php?id=30

Tento je potrebné dávať pred zápasom spolu so zápisom o stretnutí (podpisujú všetci účastníci po zápase) a scan zápisu spolu s kontrolným formulárom odoslať na príslušný riadiaci orgán podľa predchádzajúcich pokynov.

 

Zároveň pripomíname vykonanie školenia asistentov rozhodcov pre 1.domácim zápasom a odoslanie kópie z vykonania školenia tiež na príslušný riadiaci orgán podľa pokynov a úrovne súťaže.

Link:

http://old.slovakbasket.sk/page.php?id=30