Vážení uchádzači o trénerskú prácu s mláďežou,

SBA dáva do pozornosti možnosť prihlásiť sa na školenie trénerov, ktoré organizuje Trénerska akadémia FTVŠ UK v spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou pre trenérov I.kvalifikačného stupňa v celkovom rozsahu 60 hodín.

Základné informace:

Termín I.bloku (všeobecná časť):                                         8. – 10.3. 2019 – FTVŠ Bratislava

Termín II.  bloku (špecializácia)    :                                     Máj – 1 víkend

Termín III. bloku (špecializácia, záverečné skúšky):       September–  1 víkend

 

Miesto:Bratislava – FTVŠ, resp. UMB Banská Bystrica

Cena školenia: 130,–eur (v závislosti od počtu prihlásených)

 

V prípade záujmu, prosím zašlite vyplnenú prihlášku na adresu f.ron@slovakbasket.sk., najneskôr do 28.2. 2019.

 

V prípade otázok ohľadom školenia (termíny, podmienky, obsah) kontaktujte p.Róna na  0907 986 706.

 

Prihláška na školenie (klik na přihlášku)

 

S pozdravom

PaedDr. František  R ó n

Koordinátor vzdělávání trenérů SBA