Vážené basketbalové kluby,

v súvislosti s rozširovaním členskej základne SBA a v súlade s uzneseniami zápisnice zo zasadania VV SBA č. 86/2019 a č. 87/2019 zo dňa 21.08.2019 si vás dovoľujeme týmto spôsobom osloviť a upriamiť pozornosť na možnosť prihlásenia sa do novej súťaže a vekovej kategórie Mikroliga U10 pre družstvá klubových prípraviek (pre sezónu 2019/20 hráči a hráčky nar. v roku 2010 a ml.). Poplatok za prihlásenie takého družstva do súťaže je 10 eur, členský poplatok za hráča 1 euro a licenčný poplatok za hráča 4 eurá. Minimálny počet detí v družstve je 10, maximálny 30. Ak má klub v prípravkách viac ako 30 detí, vytvorí v ISSBA ďalšie družstvo.

V informačnom systéme SBA môžete už registrovať, prihlasovať tieto družstvá a hráčov štandardným spôsobom, najneskôr však do termínu 30.09.2019. Následne vás budeme informovať so systémom súťaže pre túto vekovú kategóriu.

Ďakujeme za spoluprácu a zostávame s pozdravom

Ing. Miloš Drgoň, prezident SBA

 

Za správnosť:

Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA