Výberové konanie na usporiadanie záverečného turnaja Slovenského pohára mužov a žien

 

     V súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2019/2020 a v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2019/2020 vyhlasuje HK SBA – sekcia centrálna výberové konanie na usporiadanie záverečného turnaja Slovenského pohára mužov a  žien. 

 

Slovenský pohár muži

Termín:                                 13. – 15. 02. 2020

Počet družstiev :                  8

 

Slovenský pohár ženy

Termín:                                 14. – 15. 02. 2020

Počet družstiev :                  4

 

Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja musí obsahovať minimálne tieto položky :

 • úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel. spojenie
 • spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)
 • miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)
 • športové objekty, rozmery ihriska, časomerné zariadenie, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov
 • vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)
 • zabezpečenie športovej stránky podujatia
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia
 • zabezpečenie cien, upomienkových darčekov, občerstvenia…
 • zabezpečenie propagácie
 • zabezpečenie live štatistík a live vysielania (štandard zápasov SBL, Extraligy žien)
 • finančné zabezpečenie podujatia – úhrada nákladov rozhodcov, technického komisára, /príp. úhrada stravy a ubytovania pre družstvá/
 • prípadné iné návrhy organizátora (napr. Prize money a pod…)

 

Účastníci turnaja muži:

 

Úprava oproti Vyhláseniu mužských súťaží SBA 2019/2020. Prvých 6 družstiev v poradí zo súťaže SBL – po 2.kole základnej časti súťaže (termín 14.12.2019) + 7. organizátor záverečného turnaja, 8. postupujúce družstvo z kvalifikácie.

V prípade, že bude organizátor záverečného turnaja final-eight medzi prvými 7 družstvami zo súťaže SBL, tak mu prináleží číslo podľa umiestnenia po 2.kole základnej časti súťaže. Inak mu zostáva číslo 7.

 

Systém turnaja :

 1. 02. 2020 štvrtok, štvrťfinále
 2. (1) –  (8)
 3. (2) –  (7)
 4. (3) –  (6)
 5. (4) –  (5)

 

 1. 02. 2020 piatok, semifinále
 2. víťaz 1. –  víťaz 4.
 3. víťaz 2.  –  víťaz 3.

 

 1. 02. 2020 sobota, finále
 2. víťaz 5. – víťaz 6.

 

 

Účastníci turnaja ženy:

 

Úprava oproti Vyhláseniu ženských súťaží SBA 2019/2020. Prihlásené 3 družstvá zo súťaže Extraligy žien (MBK Ružomberok, Piešťanské Čajky, YOUNG ANGELS Košice) budú nasadené podľa umiestnenia po ukončení polovice základnej časti súťaže II. (termín 07. 12. 2019). Zostávajúce prihlásené družstvá (Dubček Bratislava, MBK Stará Turá) odohrajú 2 vzájomné zápasy doma-vonku (1 zo zápasov sa môže skončiť aj nerozhodne). Družstvo s lepšou bilanciou postupuje do final-four Slovenského pohára žien.

 

Systém turnaja :

 1. 02. 2020 piatok, semifinále

č.1. (1)           – (4)

č.2. (2)           – (3)

 

 1. 02. 2020 sobota

o 3.miesto

č.3. prehra č.2. – prehra č.1.

finále

č.4. víťaz č.1. – víťaz č.2.   

 

Informácie pre turnaj:

Družstvá sa dohodnú po každom odohranom dni na farbe dresov pre nasledujúci hrací deň.

Organizátor má právo výberu hracieho času pre domáce družstvo, ak je účastníkom turnaja.

Pri stanovení hracieho času štvrťfinálových zápasov môže organizátor na základe požiadavky konkrétneho družstva zobrať do úvahy vzdialenosť od miesta konania finálového turnaja.

 

SBA zabezpečí :

 • poháre pre prvé 2 družstvá (muži), pre všetky 4 družstvá (ženy)

 

Komisia rozhodcov SBA zabezpečí :

 • delegáciu rozhodcov

 

 

Termín uzávierky prihlášok na usporiadanie turnaja :

 

                                                 15.11.2019 do 14:00 hod.

 

Prihlášky a projekty je potrebné zaslať na adresu HK SBA – C poštou, príp. e-mailom. Vyhodnotenie bude zrealizované na zasadaní HK SBA – C.