Vážené basketbalové kluby,

 

týmto pripomíname, že v súlade s Prehľadom podmienok pre zaradenie družstiev do súťaží SBA 2019-2020 je možné sa ešte prihlásiť cez ISSBA do týchto dievčenských kategórií:

 

Žiačky U14, Mladšie žiačky U13, Staršie mini U12 do 16.08.2019 !

Pre Mladších mini a Mladšie mini je termín do 27.09.2019.

 

Vždy aktuálny prehľad prihlásených družstiev v súťažiach SBA nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk  – „SÚŤAŽE“ – „SÚPISKY DRUŽSTIEV“ – následne si vyberiete zo „Skupiny súťaží“ a príslušnú „Súťaž“ a kliknete na „Hľadať“ … nie je potrebné zadávať „Klub“. Po kliknutí na „Hľadať“ sa ukážu všetky prihlásené družstvá v danej súťaži a kategórii – rovnaký postup, ako keď sa predkladajú súpisky rozhodcom pred zápasmi.

 

Zároveň upozorňujeme na doplnené Pravidlá basketbalu pre kategórie U11, U12 – spôsob striedania pri turnajovom systéme (doplnené zelenou na 3.strane dole).

Predpis nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk  – „SÚŤAŽE“ – „2019/2020″ – „Pravidlá pre mini kategórie a 3×3 a žiacke kategórie 2019-20“.

 

Za správnosť a s pozdravom

  Juraj Panák

vedúci sekretariátu súťaží SBA