Presink po celom ihrisku so zdvojovaním a následný prechod do rýchleho protiútoku – Oliver Vidin

Obranná činnosť pri clone na hráča s loptou – od jednoduchých drilov po cvičnú hru – František Rón

Tímová obrana na polovici ihriska – Tomi Kaminen

Spacing – učenie a rozvoj v mládežníckych kategóriách – Teo Hojč

Aj tréner by mal byť koučovaný – Jarmila Honzová

Jeden útočný systém proti všetkým obranám – František Rón

Obrana tímu v prechodovej fáze – Petar Aleksic

Posudzovanie a interpretácia vybraných situácií pri rozhodovaní 2016 – Boris Gabara

Komunikácia a motivácia v trénerskej práci – riadená diskusia – Natália Hejková