Prehľad zahraničnej basketbalovej literatúry pre deti a mládež – Jaroslava Argajová

Implementácia poznatkov zo stáže v USA – Richard Ďuriš

Budovanie obrany prechodovej fázy – od situácií 1 proti 1, po situácie 5 proti 5 – Robert Bauer

Rozohrávač – rozvoj schopností a drilly – Robert Bauer

Ako učiť agresívne poňatie osobnej obrany – Robert Bauer – 1. časť

Ako učiť agresívne poňatie osobnej obrany – Robert Bauer – 2. časť

Obrana Pick and Roll v mládežníckom basketbale – Robert Bauer

Hra pivota a spolupráca s obvodovými hráčmi – Peter Bálint

Posudzovanie a interpretácia vybraných situácií pri rozhodovaní 2016 – Pavel Fuska