Nové prístupy v tréningu detí a mládeže – Gustáv Argaj

Príklady pohybových hier pre deti v prípravke – Gustáv Argaj, Andrea Izáková

Nácvik a zdokonaľovanie prihrávania a chytania lopty – Michal Porubčan

Nácvik a zdokonaľovanie driblingu – Michal Pešta

Kondičná príprava začínajúcich basketbalistov – Karel Hůlka

Organizácia súťaží mini v Európe, poznatky zo seminárov „Get together U14 Minibasketball Convention“ 2016

Rozcvičenie a základné cvičenia na obranu – Michal Pešta

Nácvik a zdokonaľovanie streľby – Bohdan Iljaško

Základy útočného systému pre mini a pre žiakov – Tomáš Drankaľuk