Uvoľnenie bez lopty a prihrávka – F.Rón

Ako pomôcť hráčom/hráčkam zvyšovať herné schopnosti – M.Hoffmann

Rozvoj obranných schopností hráčov/hráčok – M.Hoffmann

Výsledky a interpretácia z testovania mini kategórii – A.Izáková, G.Argaj

Kondičný tréning pre mládežnícke kategórie – M.Hoffmann

Od voľného hrania ku kontaktným situáciám – G.Argaj

Smerovanie tendencie vrcholovej úrovne basketbalu mládeže vo svete – F. Rón

Nácvik a rozvoj hernej kombinácie hoď a bež od U13 po U19 – P. Hojč

Čítaj a reaguj v presilových situáciách cvičenia – F. Rón