Individuálna príprava hráčov v súťažnom období – František Rón

Budovanie herného konceptu prechodovej fázy v kategóriách U15-U19 – L.Ružička

Budovanie efektívneho tímu. Určenie rolí pre jednotlivých hráčov – L.Ružička

Štruktúra tréningovej jednotky u detí a dorastu – Karel Hulka

Využitie špecifických prostriedkov k stabilizácii telesného jadra basketbalistov – P.Nátěsta

Herné kombinácie a systémy v mládežníckom basketbale (dribble drive offense) – A.Červenka

Pokročilé cvičenia pre rozvoj hráčov na perimetri – Skills Workout – A.Červenka

Čítaj a reaguj v presilových situáciách na polovici ihriska – F.Rón

Možnosti zapojenia rodičov do tréningového procesu – J.Argajová