Súťaživé formy cvičení zamerané na HČJ v žiackej kategórii – Gustáv Argaj

Rozvoj techniky a taktiky prihrávania v nadväznosti na herné kombinácie– Michal Pešta

1 na 1 – možnosti uvoľnenia – Dušan Bohunický

Prihrávky a extra pass – lopta je všetkých hráčov v útoku – Robert Bauer

Skúsenosti s kondičnými drilmi Alana Steina – Dušan Bohunický

1 na 1 – rozhodovacia fáza na základe čítania obrancu – Robert Bauer

Ako sa vyrovnať s tlakom a ako skórovať proti agresívnej obrane v situácii 1 na 1 – Robert Bauer

Deny defense – koncept od pravidiel k jednoduchým drilom – František Rón

Odstavovanie a doskakovanie – Robert Bauer