Kondičná príprava pre basketbalistky SCP Ružomberok a Spartak Moskva – Eugen Laczo

Poznatky z play off Euroligy v basketbale žien v roku 2017 – Natália Hejková

Formovanie osobnosti hráča – rola vodcu v športových hrách – František Rón

Technika streľby – od základov po jednoduché cvičenia – Miloslav Michálik

Praktické ukážky testov pre deti a mládež v basketbale – Gustáv Argaj

Informácia zo seminára FIBA Europe minibasketball convention 2017 – Jaroslava Argajová

Nácvik odstavovania a doskakovania – Michal Pešta

100 000 = 150 = 30 alebo pravidlá náboru detí do basketbalu – Štepán Válek

Prechodová fáza – Útok5 Obrana! – Štepán Válek