Ivan Rudež – Kľúčové body pre efektívnu hru v situácii 1:1

Nenad Trunić – Metodika učenia obranných činností a základný obranný koncept

Nenad Trunić – Ako zlepšovať rozhodovaciu fázu v basketbale

Smerovanie tendencie vrcholovej úrovne basketbalu mládeže vo svete – F. Rón

Nácvik a rozvoj hernej kombinácie hoď a bež od U13 po U19 – P. Hojč

Čítaj a reaguj v presilových situáciách cvičenia – F. Rón

Zmeny v pravidlách FIBA – Boris Gabara

Rozvoj a udržiavanie kondičných schopností v priebehu súťažného obdobia – Jakub Chudý

Riešenie prvej fázy rýchleho protiútoku (Early Offense) – Peter Torda