Online rozhovory – Martin Pospíšil

Online rozhovory – Juraj Suja

František Rón – Útočný systém Freelance 2.0 – Reakcie na pohyb spoluhráčov a precízne riešenie clôn

Jakub Chudý – Prevencia zranení

J.Chudý – Mobilita a strečing

Jakub Chudý – Sila dolných končatín

J.Chudý – Core a stabilita

Gustáv Argaj -Technický versus taktický prístup k tréningu streľby v basketbale

Jakub Chudý – Kondičný tréning detí a mládeže zameraný na agility a výbušnú silu dolných končatín