Ivan Vojtko – Filozofia budovania mládež. pyramídy, dôraz na 10-14 ročných, na lopt. techniku, útok

Ivan Vojtko – Filozofia budovania mládež. pyramídy, dôraz 15-19 roční, techniku bez lopty, obrana

František Rón – Cvičenia pre Up tempo game

Jakub Kalus – Tréning výbušnosti hráčov basketbalu

I. Kurilla – Drilly na začiatku tréningu na rozcvičenie použitím Pick&Roll a Pick&Pop

Nenad Trunić – Útok založený na clonení bez lopty

Nenad Trunić – Špecifická basketbalová kondícia v mládežníckom basketbale

Ivan Rudež – Pivotovanie a zdokonaľovanie prihrávania

Ivan Rudež – Metodika nácviku zastavenie hráča po driblingu